Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Mikrobiológia 2.

Tantárgy menü

Adatok

A tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre:

2019-2020

Alapadatok

Kód: OOP-MO2-T  |  5 kredit  |  Általános orvos |  Pre-klinikai modul  |  tavasszal

Tantárgyfelelős

Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika), egyetemi docens

Óraszámok / félév

42 óra előadás + 28 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 70 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 4 fő – max. 200 fő

Előfeltételek

OOP-MO1-T teljesített

Tematika

A tematika rövid leírása: megismertetjük a hallgatókat a részletes orvosi bakteriológia, az általános és részletes orvosi mikológia, valamint az általános és részletes orvosi parazitológia anyagával. Az első félévben tanult általános ismereteket adaptáljuk az egyes kórokozó csoportokra. Az utolsó előadásblokkban az egyes szervrendszerek fertőzéseinek és az azokhoz kapcsolódó vizsgálati mintáknak a mikrobiológiai diagnosztikai vonatkozásait tárgyaljuk.
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: célunk az első félév tananyagára alapozva megismertetni a hallgatókkal az egyes kórokozók által okozott megbetegedéseket, azok terjedési módjait, kórfejlődését, diagnosztikáját, kezelési és megelőzési lehetőségeit. A szervrendszerek fertőzései és a vizsgálati minták alapján történő tárgyalás célja a klinikai mikrobiológiai megközelítési mód kialakítása.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Az Intézet ragaszkodik a gyakorlatokon való aktív részvételhez, mivel a mikrobiológiai vizsgálati anyagok vételéhez és kezeléséhez szükséges gyakorlati ismeretek és készségek csak ott sajátíthatók el. Ennek megfelelően az Index aláírásának - a szemeszter elismerésének - feltétele, hogy a gyakorlatot mulasztott hallgató gondoskodjon arról, hogy elmaradt gyakorlatát azonos témakörben más csoportnál bepótolhassa.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Pál Tibor (szerk.): Az orvosi mikrobiológia tankönyve, Medicina Könyvkiadó Rt., 2013, ISBN: 9789632264639

Saját oktatási anyag

Előadások a Neptunon

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Dr. Patrick R. Murray, Dr. Ken S. Rosenthal and Dr. Michael A. Pfaller (eds.): Medical Microbiology, 8th edition, Elsevier Saunders 2016 ISBN:9780323299565
Nagy E, Sonnevend Á, Reuter G: Klinikai mikrobiológiai esetismertetések, Medicina, 2016, ISBN: 9789632265490
Ternák G. (szerk.): Az antimikrobás kezelés elmélete és gyakorlata, jegyzet, PTE ÁOK
Falus A., Buzás E, Rajnavölgyi É.: Immunológia alapjai, Semmelweis Kiadó, Budapest 2014, ISBN: 9789633313060
Erdei Anna - Sármay Gabriella - Prechl József (szerkesztők)Immunológia Medicina Könyvkiadó Rt. 2012.ISBN:9789632263700

Előadások

 • 1. Staphylococcus, pyogen fertőzések, Toxikus Shock Syndroma, ételmérgezés - Dr. Emődy Levente
 • 2. Streptococcusok és általuk okozott fertőzések. Enterococcusok - Dr. Emődy Levente
 • 3. Neisseria spp., Moraxella - Dr. Tigyi Zoltán
 • 4. Enterális fertőzéseket okozó Escherichia coli (EPEC,ETEC, EIEC, EAggEC, EHEC, STEC..) - Dr. Tigyi Zoltán
 • 5. Az Enterobacteriaceae extraintestinális fertőzéseket okozó tagjai (E. coli, Proteus, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter, Serratia) - Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika)
 • 6. Salmonella, Shigella - Dr. Emődy Levente
 • 7. Yersinia, Campylobacter, Helicobacter - Dr. Emődy Levente
 • 8. Vibrio, Aeromonas, Pseudomonas, - Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika)
 • 9. Burkholderia spp,, Acinetobacter spp - Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika)
 • 10. Brucella, Francisella, Haemophilus - Dr. Mestyán Gyula
 • 11. Bordatella, Legionella - Dr. Mestyán Gyula
 • 12. Corynebacterium spp., Listeria spp., Erysipelothrix rusiopathiae - Dr. Tigyi Zoltán
 • 13. Bacillus genus, hisztolitikus clostridiumok - Dr. Kocsis Béla
 • 14. Neureotoxikus clostridiumok, C. difficile - Dr. Kocsis Béla
 • 15. Anaerob fertőzések, Bacteroides, Fusobacterium, Porphyromonas, Prevotella, - Dr. Kocsis Béla
 • 16. Anaerob fertőzések: Veilonella, Peptococcus, Peptostreptococcus - Dr. Tigyi Zoltán
 • 17. Treponemák, Spirillum, Streptobacillus - Dr. Kocsis Béla
 • 18. Borrelia, Leptospira - Dr. Kocsis Béla
 • 19. Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma, - Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika)
 • 20. Rickettsiales, Coxiella, Bartonella, Erlichia - Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika)
 • 21. Mycobacteriumok I - Dr. Lutz Zsolt
 • 22. Mycobacteriumok II - Dr. Lutz Zsolt
 • 23. Általános mikológia Dermatomycosisok - Dr. Mestyán Gyula
 • 24. Szisztémás gomba fertőzések - Dr. Mestyán Gyula
 • 25. Opportunista gomba fertőzések - Dr. Mestyán Gyula
 • 26. Protozoologia: bél és testüregi protozoonok - Dr. Mestyán Gyula
 • 27. Protozoologia: szöveti és vér protozoonok - Dr. Kocsis Béla
 • 28. Helminthologia: bélférgek - Dr. Mestyán Gyula
 • 29. Helminthologia: szöveti férgek - Dr. Kocsis Béla
 • 30. A mikrobiális fertőzések laboratóriumi és járványtani diagnosztikája - Dr. Mestyán Gyula
 • 31. Enterális fertőzések, ételmérgezések - Dr. Tigyi Zoltán
 • 32. A húgyutak fertőzéseinek mikrobiológiája - Dr. Emődy Levente
 • 33. A légúti infekciók mikrobiológiája - Dr. Mestyán Gyula
 • 34. Az idegrendszer fertőzéseinek mikrobiológiája - Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika)
 • 35. A szem, bőr, kötőszövet és izmok fertőzése - Dr. Emődy Levente
 • 36. A csont és izületek, implantátumok fertőzéseinek mikrobiológiája - Dr. Emődy Levente
 • 37. A sexuális úton terjedő betegségek mikrobiológiája - Dr. Kocsis Béla
 • 38. Nozokomiális és iatrogén fertőzések mikrobiológiája - Dr. Mestyán Gyula
 • 39. Az immunhiányos beteg fertőzései - Dr. Kocsis Béla
 • 40. Anaerob fertőzések mikrobiológiája - Dr. Kocsis Béla
 • 41. Bacteriaemia, szepszis, hemokultura, ismeretlen eredetű láz - Dr. Emődy Levente
 • 42. Új és újra támadó fertőző betegségek - Dr. Tigyi Zoltán

Gyakorlatok

 • 1. Sebváladékok bakteriológiai diagnosztikája, hemokultúra
 • 2. Sebváladékok bakteriológiai diagnosztikája, hemokultúra
 • 3. Sebváladékok bakteriológiai diagnosztikája, hemokultúra
 • 4. Sebváladékok bakteriológiai diagnosztikája, hemokultúra
 • 5. Húgyúti fertőzések bakteriológiai diagnosztikája
 • 6. Húgyúti fertőzések bakteriológiai diagnosztikája
 • 7. Húgyúti fertőzések bakteriológiai diagnosztikája
 • 8. Húgyúti fertőzések bakteriológiai diagnosztikája
 • 9. A gasztrointesztinális fertőzések bakteriológiai diagnosztikája
 • 10. A gasztrointesztinális fertőzések bakteriológiai diagnosztikája
 • 11. A gasztrointesztinális fertőzések bakteriológiai diagnosztikája
 • 12. A gasztrointesztinális fertőzések bakteriológiai diagnosztikája
 • 13. A léguti fertőzések és meningitisek bakteriológiai diagnosztikája, tuberkulózis mikrobiológiai diagnosztikája
 • 14. A léguti fertőzések és meningitisek bakteriológiai diagnosztikája, tuberkulózis mikrobiológiai diagnosztikája
 • 15. A léguti fertőzések és meningitisek bakteriológiai diagnosztikája, tuberkulózis mikrobiológiai diagnosztikája
 • 16. A léguti fertőzések és meningitisek bakteriológiai diagnosztikája, tuberkulózis mikrobiológiai diagnosztikája
 • 17. Anaerob diagnosztika
 • 18. Anaerob diagnosztika
 • 19. Anaerob diagnosztika
 • 20. Anaerob diagnosztika
 • 21. Mikológiai és parazitológiai diagnosztika
 • 22. Mikológiai és parazitológiai diagnosztika
 • 23. Mikológiai és parazitológiai diagnosztika
 • 24. Mikológiai és parazitológiai diagnosztika
 • 25. Gyakorlat a Medi Skills Lab.-ban
 • 26. Gyakorlat a Medi Skills Lab-ban
 • 27. Konzultáció és gyakorlati vizsga
 • 28. Konzultáció és gyakorlati vizsga

Szemináriumok

Vizsgakérdések

A második szemeszter végén a hallgatók írásbeli szigorlatot tesznek. Az írásbeli vizsgára való bocsátás feltétele az utolsó gyakorlaton letett sikeres gyakorlati vizsga. Az év végi szigorlatra az Intézet a vizsgaidőszakban a vizsgára és utóvizsgákra négy alkalmat biztosít.
A szigorlat kérdései mindkét szemeszter anyagát magukba foglalják. A szigorlat anyaga az előadások és gyakorlatok anyaga. Fontos, hogy a szükséges ismeretek gyakran nem lelhetők fel tankönyvekben, illetve kézikönyvekben.
A szigorlati kérdések az 1. és 2. félév anyagából egyaránt készültek.
Az írásbeli vizsga feleletválogatós kérdésekből áll.

Vizsgáztatók

 • Dr. Barakonyi Alíz
 • Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika)
 • Dr. Emődy Levente
 • Dr. Kocsis Béla
 • Dr. Reuter Gábor
 • Dr. Szereday László

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Barakonyi Alíz
 • Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika)
 • Dr. Kocsis Béla
 • Dr. Kovács Krisztina
 • Dr. Lutz Zsolt
 • Dr. Mestyán Gyula
 • Dr. Mikó Éva
 • Dr. Polgár Beáta
 • Dr. Schneider György
 • Dr. Tigyi Zoltán