Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Orvosi és orális mikrobiológia 1.

Tantárgy menü

Adatok

A tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre:

2019-2020

Alapadatok

Kód: OFP-MR1-T  |  4 kredit  |  Fogorvos |  Pre-klinikai modul  |  ősszel

Tantárgyfelelős

Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika), egyetemi docens

Óraszámok / félév

42 óra előadás + 14 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 56 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 4 fő – max. 200 fő

Előfeltételek

OFA-BKD-T teljesített

OFA-IMF-T teljesített

OFP-PO1-T egyidejű felvétel

Tematika

A tantárgy megismerteti a hallgatókkal a mikrobák morfológiáját, élettanát, a sterilezés és dezinficiálás módszereit, az antimikrobás kezelés alapelveit és az alkalmazott szereket. Tárgyalja a gazda-mikroba kölcsönhatásokat, a pathogenitásban fontos szerepet játszó virulencia faktorokat, a gazdaszervezet védekező mechanizmusait, a megelőzés lehetőségeit. A részletes rész a különböző kórokozó kategóriák képviselői által okozott fertőzések mikrobiológiai vonatkozásait tárgyalja. Hangsúlyozottan foglalkozunk a szájüreg és fogak megbetegedéseiben szerepet játszó mikroorganizmusokkal, ide értve a normál mikrobiota összetételét és részvételét a pathológiás folyamatokban.
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: az oktatás célja az orvosi és orális mikrobiológia azon ismereteinek átadása a hallgatóknak, amelyek a stomatológiai és stomatológiai vonatkozással bíró más szervrendszeri megbetegedések kórfejlődésének és klinikumának megértéséhez szükségesek.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A hallgatónak az utolsó héten egyszeri írásbeli beszámolási lehetősége van, amelynek az eredményét a hallgató megajánlott kollokviumi jegyként elfogadhatja.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Az intézet ragaszkodik a gyakorlatokon való aktív részvételhez, mivel a mikrobiológiai vizsgálati anyagok vételéhez és kezeléséhez szükséges gyakorlati ismeretek és készségek csak ott sajátíthatók el.Pótlása azonos témakörben más csoportnál

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Kónya (szerk.), Rozgonyi (szerk.): Orális mikrobiológia, immunitástan, diagnosztika és infekció kontroll, Medicina Kiadó Zrt, Budapest 2007, ISBN: 978-963-226-123-2
Ádám Éva (szerk.): Mikrobiológia orvos-, fogorvos és gyógyszerészhallgatók számára, Semmelweis Kiadó ás Multimédiás Stúdió Kft 2013, ISBN: 9789633312551

Saját oktatási anyag

Előadások a Neptunon

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

Falus A., Buzás E, Rajnavölgyi É.: Immunológia alapjai, Semmelweis Kiadó, Budapest 2014, ISBN: 9789633313060
Pál Tibor (szerk.): Az orvosi mikrobiológia tankönyve, Medicina Könyvkiadó Rt., 2013, ISBN: 978 963 226 463 9

Előadások

 • 1. Bevezetés, a mikrobiológia tárgya, rendszertan - Dr. Emődy Levente
 • 2. A baktériumok morfológiája és szerkezete - Dr. Tigyi Zoltán
 • 3. Baktériumok fiziológiája - Dr. Kocsis Béla
 • 4. Bakteriális genetika - Dr. Tigyi Zoltán
 • 5. Pathogenitás, infekció - Dr. Emődy Levente
 • 6. Sterilizálás - Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika)
 • 7. Fertőtlenités - Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika)
 • 8. Antimikrobás kemotherápia - Dr. Melegh Szilvia Zsóka
 • 9. Antimikrobás kemotherápia - Dr. Melegh Szilvia Zsóka
 • 10. Antimikrobás kemotherápia - Dr. Melegh Szilvia Zsóka
 • 11. Fertőző betegségek immunológiája - Dr. Polgár Beáta
 • 12. Fertőző betegségek immunológiája - Dr. Polgár Beáta
 • 13. Fertőző betegségek immunológiája - Dr. Polgár Beáta
 • 14. Vakcinológia - Dr. Emődy Levente
 • 15. Fogorvosi szempontból fontos mikrobák: Gennykeltők -staphylococcusok, - Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika)
 • 16. Gennykeltők- streptococcusok - Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika)
 • 17. Gennykeltők - neisseriák - Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika)
 • 18. Bélbaktériumok és egyéb enterális kórokozók - Enterobacteriaceae - Dr. Tigyi Zoltán
 • 19. Egyéb enterális kórokozók - Vibriók, Campylobacter, Wolinella, Helicobacter - Dr. Emődy Levente
 • 20. Veillonella, parvobacteriumok, Capnocytophaga - Dr. Tigyi Zoltán
 • 21. Lactobacillusok, corynebacteriumok és propionibacteriumok - Dr. Tigyi Zoltán
 • 22. Légúti bakteriális kórokozók - Dr. Mestyán Gyula
 • 23. Légúti bakteriális kórokozók - Dr. Mestyán Gyula
 • 24. Mycobacteriumok - Dr. Lutz Zsolt
 • 25. Mycobacteriumok - Dr. Lutz Zsolt
 • 26. Spirocheták, Leptotrichia - Dr. Kocsis Béla
 • 27. Aerob és anaerob spórások, Actinomycetes - Dr. Kocsis Béla
 • 28. Anaerobok (Bacteriodes, Tannarella, Porphyromonas, Prevotella, Fusobacterium - Dr. Kocsis Béla
 • 29. Chlamydiák, rickettsiák, mycoplasmák - Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika)
 • 30. Fogorvosi szempontból fontos vírusok: papillomavírusok, polyomavírusok, adenovírusok - Dr. Reuter Gábor
 • 31. Herpesvírusok - Dr. Szereday László
 • 32. Orthomyxovírusok (influenza), paramyxovírusok - Dr. Reuter Gábor
 • 33. Picornavírusok (polio-, coxsackie-, echovírusok és rhinovírusok) - Dr. Reuter Gábor
 • 34. Hepatitis vírusok - Dr. Szereday László
 • 35. HIV fertőzés, AIDS és fertőzések immundeprimált betegekben - Dr. Reuter Gábor
 • 36. Fogorvosi szempontból fontos gombák - Dr. Mestyán Gyula
 • 37. Fogorvosi szempontból fontos paraziták - Dr. Kocsis Béla
 • 38. Orális mikrobiológia: normal szájflóra, szájüreg ökoszisztémája, plakk biofilm - Dr. Emődy Levente
 • 39. Orális mikrobiológia: dentalis caries mikrobiológiája - Dr. Emődy Levente
 • 40. Orális mikrobiológia: periodontális betegségek mikrobiológiája - Dr. Tigyi Zoltán
 • 41. Orális mikrobiológia: dentoalveoláris fertőzések - Dr. Tigyi Zoltán
 • 42. Orális mikrobiológia: szájnyálkahártya és nyálmirigy fertőzései - Dr. Emődy Levente

Gyakorlatok

 • 1. Mikroszkópos morfológia
 • 2. Táptalajok, tenyésztés, telepmorfológia.
 • 3. Baktériumok azonosításában
 • 4. Antibiotikum érzékenységi vizsgálatok
 • 5. Szerológiai diagnosztika
 • 6. Molekuláris diagnosztika
 • 7. Sebváladék, hemokultura vizsgálatok
 • 8. Húgyuti fertőzések diagnosztikája
 • 9. Enterális fertőzések diagnosztikája
 • 10. Légúti fertőzések és meningitis diagnosztikája
 • 11. Anaerob diagnosztika
 • 12. Orális mikrobiológiai diagnosztika
 • 13. Mikológiai és parazitológiai diagnosztika
 • 14. Virológia

Szemináriumok

Vizsgakérdések

A szemeszter végén a fogorvostan hallgatók írásbeli kollokviumot tesznek orális és orvosi mikrobiológiából.
Az Intézet a vizsgára és utóvizsgákra összesen négy időpontot biztosít.
A vizsga tárgya a félév során az előadásokon és gyakorlatokon elhangzott ismeretek összessége. Fontos, hogy a szükséges ismeretek gyakran nem lelhetők fel tankönyvekben, illetve kézikönyvekben.
Az írásbeli vizsga feleletválogatós kérdésekből áll.

Vizsgáztatók

 • Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika)
 • Dr. Emődy Levente
 • Dr. Kocsis Béla
 • Dr. Polgár Beáta
 • Dr. Reuter Gábor
 • Dr. Szereday László
 • Dr. Tigyi Zoltán

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika)
 • Dr. Emődy Levente
 • Dr. Kocsis Béla
 • Dr. Kovács Krisztina
 • Dr. Lutz Zsolt
 • Dr. Mestyán Gyula
 • Dr. Polgár Beáta
 • Dr. Reuter Gábor
 • Dr. Szereday László
 • Dr. Tigyi Zoltán