Az egység összes munkatársa

Dr. Vida Livia

Dr. Vida Livia

Telefon: 35383, *0376

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Dr. Vida Livia

Az intraoperatív vizsgálatok nagy kihívást jelentenek a neuropatológusok számára; sokszor kevés, szuboptimális friss mintából kell komoly, akár operatív stratégiát is meghatározó döntéseket hozni.

A TDK munka során az intraoperatív citológiai anyagok retrospektív analízisét végeznénk el a végleges szövettani anyaggal összevetve. 

A TDK munka célja, hogy felhívja a figyelmet a patológus szerepére a komplex beteg gyógyításban, emellett jó lehetőség ritkán látott agydaganatok és különleges, ritka központi idegrenszeri tumorok mikroszkópos feldolgozására. 

Különösen ajánlom az idegsebészet, patológia, neurológia iránt érdeklődő hallgatóknak. 

Témavezető: Dr. Kajtár Béla

Társtémavezető: Dr. Vida Livia

A krónikus lymphocytás leukémia (CLL) eseteinek 5-8%-ban TP53 deléció, illetve pontmutáció fordul elő. A p53 diszfunkció a hagyományos kemoterápiával szemben rezisztenciát eredményez; a terápia refrakter esetek kb. 30%-ában mutatható ki az abnormalitás. A deléció FISH segítségével vizsgálható a rutin diagnosztikában, de az esetek kb. 40%-ában TP53 mutáció deléció nélkül fordul elő. Emiatt a rutin diagnosztikában Sanger-szekvenálást is végezni kell, ami költséges, hiszen számos exonban lehet pontmutáció.

Potenciális alternatíva lehet a mutáció miatti abnormális p53 fehérje akkumulációjának vizsgálata immuncitokémiai segítségével. A módszer segítségével az esetek egy részében kiválható volna a költséges szekvenálás. A munka során megvizsgáljuk, hogy a perifériás vérminták immuncitokémiai vizsgálata milyen hatékonysággal képes kiváltani a Sanger-szekvenálást.