Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Gyenge molekuláris kölcsönhatások

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Kunsági-Máté Sándor (sandor.kunsagi-mate@aok.pte.hu), egyetemi docens

Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet

Tárgyadatok

Kód: OGE-WMI-T  |  2 kredit  |  Gyógyszerész |  Elektív modul  |  Minden félévben

Előfeltétel: OGA-GC1-T teljesített

Óraszámok / félév

28 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 28 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 2 fő – max. 12 fő

Campus kurzusként elérhető 12 fő számára. Campus-karok: KTK

Tematika

Molekuláris kölcsönhatások típusai. Gyenge kölcsönhatásokra épülő kémiai egyensúlyok. Az egyensúlyi állandó és a komplex sztöchiometria meghatározása. A szabadentalpia és az egyensúly kapcsolata. Gyenge kölcsönhatások vizsgálata spektroszkópiai módszerekkel. A Job-féle módszer alkalmazása a sztöchiometria meghatározására. A kölcsönhatási entalpia közvetlen mérése pásztázó kalorimetriás módszerrel. Aromás rendszerek kölcsönhatásai. Antibiotikumok és membránalkotók kölcsönhatásai. Bioaktív molekulák és DNS kölcsönhatásai. Modellrendszerek vizsgálata: kalixarének kölcsönhatása fenolokkal és fullerénekkel. Fehérjék konformációváltozásának vizsgálata fluoreszcenciás és kalorimetriás módszerrel. Gyógyszermolekulák csomagolása konténermolekulákkal. Bioaktív molekulák kölcsönhatásai sejtmembrán-alkotókkal. Egyes hormonok önszerveződésének szabályozása gyenge kölcsönhatásokkal.

Előadások

 • 1. Molekuláris kölcsönhatások típusai. - Dr. Kunsági-Máté Sándor
 • 2. Molekuláris kölcsönhatások típusai. - Dr. Kunsági-Máté Sándor
 • 3. Gyenge kölcsönhatásokra épülő kémiai egyensúlyok. - Dr. Kunsági-Máté Sándor
 • 4. Gyenge kölcsönhatásokra épülő kémiai egyensúlyok. - Dr. Kunsági-Máté Sándor
 • 5. Az egyensúlyi állandó és a komplex sztöchiometria meghatározási módszerei. - Dr. Kunsági-Máté Sándor
 • 6. Az egyensúlyi állandó és a komplex sztöchiometria meghatározási módszerei. - Dr. Kunsági-Máté Sándor
 • 7. A szabadentalpia és az egyensúly kapcsolata. Gyenge kölcsönhatások vizsgálata spektroszkópiai módszerekkel. - Dr. Kunsági-Máté Sándor
 • 8. A szabadentalpia és az egyensúly kapcsolata. Gyenge kölcsönhatások vizsgálata spektroszkópiai módszerekkel. - Dr. Kunsági-Máté Sándor
 • 9. A Job-féle módszer alkalmazása a sztöchiometria meghatározására. - Dr. Kunsági-Máté Sándor
 • 10. A Job-féle módszer alkalmazása a sztöchiometria meghatározására. - Dr. Kunsági-Máté Sándor
 • 11. A kölcsönhatási entalpia közvetlen mérése pásztázó kalorimetriás módszerrel. - Dr. Kunsági-Máté Sándor
 • 12. A kölcsönhatási entalpia közvetlen mérése pásztázó kalorimetriás módszerrel. - Dr. Kunsági-Máté Sándor
 • 13. Aromás rendszerek kölcsönhatásai. Bioaktív molekulák és DNS kölcsönhatásai. - Dr. Kunsági-Máté Sándor
 • 14. Aromás rendszerek kölcsönhatásai. Bioaktív molekulák és DNS kölcsönhatásai. - Dr. Kunsági-Máté Sándor
 • 15. Kalixarének kölcsönhatása fenolokkal és fullerénekkel. - Dr. Kunsági-Máté Sándor
 • 16. Kalixarének kölcsönhatása fenolokkal és fullerénekkel. - Dr. Kunsági-Máté Sándor
 • 17. Fehérjék konformációváltozásának vizsgálata fluoreszcenciás és kalorimetriás módszerrel. Gyógyszermolekulák csomagolása konténermolekulákkal. - Dr. Kunsági-Máté Sándor
 • 18. Fehérjék konformációváltozásának vizsgálata fluoreszcenciás és kalorimetriás módszerrel. Gyógyszermolekulák csomagolása konténermolekulákkal. - Dr. Kunsági-Máté Sándor
 • 19. Fehérjék konformációváltozásának vizsgálata fluoreszcenciás és kalorimetriás módszerrel. Gyógyszermolekulák csomagolása konténermolekulákkal. - Dr. Kunsági-Máté Sándor
 • 20. Bioaktív molekulák kölcsönhatásai sejtmembrán-alkotókkal. - Dr. Kunsági-Máté Sándor
 • 21. Bioaktív molekulák kölcsönhatásai sejtmembrán-alkotókkal. - Dr. Kunsági-Máté Sándor
 • 22. Bioaktív molekulák kölcsönhatásai sejtmembrán-alkotókkal. - Dr. Kunsági-Máté Sándor
 • 23. Egyes hormonok önszerveződésének szabályozása gyenge kölcsönhatásokkal. - Dr. Kunsági-Máté Sándor
 • 24. Egyes hormonok önszerveződésének szabályozása gyenge kölcsönhatásokkal. - Dr. Kunsági-Máté Sándor
 • 25. Szérum albuminok magasabbrendű szerkezetének módosítása molekuláris kapszulákkal. Terminális helyzetű aromás aminosavak és molekuláris kapszulák kölcsönhatásai. - Dr. Kunsági-Máté Sándor
 • 26. Effect of Molecular Environment on the Formation Kinetics of Complexes of Malvidin-3-O-glucoside with Caffeic Acid and Catechin - Dr. Kunsági-Máté Sándor
 • 27. Competitive hydrogen bonds associated with the effect of primycin antibiotic on oleic acid as a building block of plasma membranes.Complex formation between primycin and ergosterol: entropy - driven initiation of modification of the fungal plasma membrane structure - Dr. Kunsági-Máté Sándor
 • 28. Role of the Conformational Freedom of the Skeleton in the Complex Formation Ability of Resorcinarene Derivatives toward a Neutral Phenol Guest - Dr. Kunsági-Máté Sándor

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

David Freifelder: Physical Biochemistry

Saját oktatási anyag

Diasorozat és összefoglaló elektronikus formában rendelkezésre áll.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Atkins: Physical Chemistry I-III.
David Freifelder: Physical Biochemistry
Szabó Kálmán: Fizikai Kémia (SOTE gyógyszerész jegyzet) 1995
Tőkés Béla: Fizikai Kémia Gyógyszerészeknek, Orvosoknak és Biológusoknak I, II Mentor Kiadó Marosvásárhely, 2001

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Egy írásbeli dolgozat elfogadható szintű (min. 60%) megírása.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs lehetőség pótlásra.

Vizsgakérdések

Molekuláris kölcsönhatások típusai.
Gyenge kölcsönhatásokra épülő kémiai egyensúlyok.
Az egyensúlyi állandó és a komplex sztöchiometria meghatározási módszerei.
A szabadentalpia és az egyensúly kapcsolata. Gyenge kölcsönhatások vizsgálata spektroszkópiai módszerekkel.
A Job-féle módszer alkalmazása a sztöchiometria meghatározására.
A kölcsönhatási entalpia közvetlen mérése pásztázó kalorimetriás módszerrel.
Aromás rendszerek kölcsönhatásai.
Aromás rendszerek kölcsönhatásai.
Antibiotikumok és membránalkotók kölcsönhatásai.
Bioaktív molekulák és DNS kölcsönhatásai.
Kalixarének kölcsönhatása fenolokkal és fullerénekkel.
Fehérjék konformációváltozásának vizsgálata fluoreszcenciás és kalorimetriás módszerrel. Gyógyszermolekulák csomagolása konténermolekulákkal.
Bioaktív molekulák kölcsönhatásai sejtmembrán-alkotókkal.
Egyes hormonok önszerveződésének szabályozása gyenge kölcsönhatásokkal.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói