Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Szén nanostruktúrák

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Lemli Beáta (beata.lemli@aok.pte.hu), egyetemi adjunktus

Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet

Tárgyadatok

Kód: OGF-SNA-T  |  2 kredit  |  Gyógyszerész |  Fakultatív modul  |  Minden félévben

Előfeltétel: OGA-ALK-T teljesített

Óraszámok / félév

24 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 24 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 2 fő – max. 20 fő

Tematika

Az élet nélkülözhetetlen eleme a szén, köszönhetően annak, hogy a legkülönbözőbb módokon képes kémiai kötés kialakítására a periódusos rendszer legtöbb elemével, amely lehetőséget ad rendkívül változatos életformák kialakulására. A szerves szénvegyületek megismerése a XIX. században megkezdődött, s mára életünk részét képezik. Azonban napjainkban előtérbe kerültek a szén újonnan felfedezett módosulatai - fullerének, szén nanocsövek, grafének, grafén nanoszalagok -, melyek tulajdonságainak feltárása és a bennük rejlő potenciál kiaknázása a jövő feladata. Jelen kurzus keretein belül ezen anyagok ígéretes gyógyszerkémiai, orvosi és biológiai alkalmazási lehetőségeivel, a kapcsolódó kutatások legfrissebb eredményeivel ismerkedhetnek meg a hallgatók.

Előadások

 • 1. A kurzus követelményeinek ismertetése. Fullerének, szén nanocsövek, grafén: felfedezésük, történeti áttekintés - Dr. Lemli Beáta
 • 2. Előállítás, tisztítás, általános tulajdonságok - Dr. Lemli Beáta
 • 3. Kovalens és nem-kovalens módosítás lehetőségei, funkcionalizált származékok - Dr. Lemli Beáta
 • 4. Kovalens és nem-kovalens módosítás lehetőségei, funkcionalizált származékok - Dr. Lemli Beáta
 • 5. Szén nanocsövek sejtek általi felvételének mechanizmusa - Dr. Lemli Beáta
 • 6. Szén nanocsövek sejtek általi felvételének mechanizmusa - Dr. Lemli Beáta
 • 7. Szén nanocsövek biodisztribúciója - Dr. Lemli Beáta
 • 8. Szén nanocsövek biodisztribúciója - Dr. Lemli Beáta
 • 9. Szén nanokapszulák, mint a gyógyszermolekulák a szervezett megadott helyére történő célzott eljuttattatásának az egyik lehetséges eszköze - Dr. Lemli Beáta
 • 10. Szén nanokapszulák, mint a gyógyszermolekulák a szervezett megadott helyére történő célzott eljuttattatásának az egyik lehetséges eszköze - Dr. Lemli Beáta
 • 11. In vitro, in vivo és in silico nanoméretű gyógyszerszállítás - Dr. Lemli Beáta
 • 12. In vitro, in vivo és in silico nanoméretű gyógyszerszállítás - Dr. Lemli Beáta
 • 13. Szén nanoszerkezetek és a DNS - Dr. Lemli Beáta
 • 14. Szén nanoszerkezetek és a DNS - Dr. Lemli Beáta
 • 15. A funkcionalizált nanocsövek ígéretes alkalmazására daganatos sejtek szelektív felismerése és elpusztítása területén - Dr. Lemli Beáta
 • 16. A funkcionalizált nanocsövek ígéretes alkalmazására daganatos sejtek szelektív felismerése és elpusztítása területén - Dr. Lemli Beáta
 • 17. Szén nanoszerkezetek toxicitása - Dr. Lemli Beáta
 • 18. Szén nanoszerkezetek toxicitása - Dr. Lemli Beáta
 • 19. Kitekintés: általában a nanogyógyszerekről és gyógyszerszállító nanorendszerekről - Dr. Lemli Beáta
 • 20. Hallgatói előadások - Dr. Lemli Beáta
 • 21. Írásbeli dolgozat - Dr. Lemli Beáta
 • 22. Írásbeli dolgozat - Dr. Lemli Beáta
 • 23. Összegzés, tapasztalatok megbeszélése - Dr. Lemli Beáta
 • 24. Összegzés, tapasztalatok megbeszélése - Dr. Lemli Beáta

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Physical Biochemistry: Applications to Biochemistry and Molecular Biology (Life Sciences/Biochemistry) by David M. Freifelder, 2nd Edition, ISBN-13: 978-0716714446, ISBN-10: 0716714442

Saját oktatási anyag

Az előadás diái elektronikus formában.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Physical Biochemistry: Applications to Biochemistry and Molecular Biology (Life Sciences/Biochemistry) by David M. Freifelder, 2nd Edition, ISBN-13: 978-0716714446, ISBN-10: 0716714442

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Egy a kurzus témájához kapcsolódó idegennyelvű cikk tartalmának szóbeli előadás formájában történő bemutatása.
Egy írásbeli dolgozat elfogadható szintű (min. 60%) megírása.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs lehetőség pótlásra.

Vizsgakérdések

Az írásbeli dolgozat kérdései megegyeznek az előadások anyagával.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói