Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Szerves kémia 1. - gyakorlat

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Kálai Tamás (tamas.kalai@aok.pte.hu), egyetemi tanár

Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet

Tárgyadatok

Kód: OGA-V1G-T  |  3 kredit  |  Gyógyszerész |  Alapozó modul  |  Őszi

Előfeltétel: OGA-L1E-T teljesített , OGA-PC1-T teljesített

Óraszámok / félév

0 óra előadás + 42 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 42 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 2 fő – max. 60 fő

Tematika

A gyakorlaton a hallgatók a preparátumok elkészítése, valamin természetes vegyületek izolálása során elsajátítják a legfontosabb laboratóriumi alapműveleteket. E mellett kémcsőkísérleteket végeznek a funkciós csoportok kimutatására, egyes vegyületcsaládok azonosítására.

Előadások

Gyakorlatok

 • 1. Tűz- és balesetvédelmi ismeretek, laboratóriumi eszközök bemutatása, alkánok, alkének, alkinek kémcsőkísérletei (6.1.1.-6.1.14.)
 • 2. Tűz- és balesetvédelmi ismeretek, laboratóriumi eszközök bemutatása, alkánok, alkének, alkinek kémcsőkísérletei (6.1.1.-6.1.14.)
 • 3. Tűz- és balesetvédelmi ismeretek, laboratóriumi eszközök bemutatása, alkánok, alkének, alkinek kémcsőkísérletei (6.1.1.-6.1.14.)
 • 4. Laboratóriumi alapműveletek I. (melegítés, hűtés, kevertetés, szűrés, o.p. meghatározás), acetanilid előállítása.
 • 5. Laboratóriumi alapműveletek I. (melegítés, hűtés, kevertetés, szűrés, o.p. meghatározás), acetanilid előállítása.
 • 6. Laboratóriumi alapműveletek I. (melegítés, hűtés, kevertetés, szűrés, o.p. meghatározás), acetanilid előállítása.
 • 7. Laboratóriumi alapműveletek II. (színezékek oszlopkromatográfiás vizsgálata), aromás szénhidrogének kémcsőkísérletei (6.2.1.-6.2.11.).
 • 8. Laboratóriumi alapműveletek II. (színezékek oszlopkromatográfiás vizsgálata), aromás szénhidrogének kémcsőkísérletei (6.2.1.-6.2.11.).
 • 9. Laboratóriumi alapműveletek II. (színezékek oszlopkromatográfiás vizsgálata), aromás szénhidrogének kémcsőkísérletei (6.2.1.-6.2.11.).
 • 10. Laboratóriumi alapműveletek III. (extrakció, desztilláció, szárítás, f.p. meghatározás), t-butil-klorid előállítása, 1. ismeretlen meghatározása.
 • 11. Laboratóriumi alapműveletek III. (extrakció, desztilláció, szárítás, f.p. meghatározás), t-butil-klorid előállítása, 1. ismeretlen meghatározása.
 • 12. Laboratóriumi alapműveletek III. (extrakció, desztilláció, szárítás, f.p. meghatározás), t-butil-klorid előállítása, 1. ismeretlen meghatározása.
 • 13. Halogénezett szénhidrogének kémcsőkísérletei (6.3.1.-6.3.4.), p-bróm-acetanilid előállítása, p-nitro-acetanilid előállítása.
 • 14. Halogénezett szénhidrogének kémcsőkísérletei (6.3.1.-6.3.4.), p-bróm-acetanilid előállítása, p-nitro-acetanilid előállítása.
 • 15. Halogénezett szénhidrogének kémcsőkísérletei (6.3.1.-6.3.4.), p-bróm-acetanilid előállítása, p-nitro-acetanilid előállítása.
 • 16. I. zárthelyi dolgozat, Alkoholok, fenolok, éterek kémcsőkísérletei (6.4.1.-6.5.2.).
 • 17. I. zárthelyi dolgozat, Alkoholok, fenolok, éterek kémcsőkísérletei (6.4.1.-6.5.2.).
 • 18. I. zárthelyi dolgozat, Alkoholok, fenolok, éterek kémcsőkísérletei (6.4.1.-6.5.2.).
 • 19. Fluorenol előállítása redukcióval, fluorenon előállítása oxidációval, 2. ismeretlen meghatározása.
 • 20. Fluorenol előállítása redukcióval, fluorenon előállítása oxidációval, 2. ismeretlen meghatározása.
 • 21. Fluorenol előállítása redukcióval, fluorenon előállítása oxidációval, 2. ismeretlen meghatározása.
 • 22. Laboratóriumi alapműveletek IV. (folyamatos extrakció, vékonyréteg kromatográfia, forgatóképesség mérés, IR készülék használata), piperin izolálása borsból.
 • 23. Laboratóriumi alapműveletek IV. (folyamatos extrakció, vékonyréteg kromatográfia, forgatóképesség mérés, IR készülék használata), piperin izolálása borsból.
 • 24. Laboratóriumi alapműveletek IV. (folyamatos extrakció, vékonyréteg kromatográfia, forgatóképesség mérés, IR készülék használata), piperin izolálása borsból.
 • 25. Nitrobenzol előállítása, p-amino-benzolszulfonamid szintézise.
 • 26. Nitrobenzol előállítása, p-amino-benzolszulfonamid szintézise.
 • 27. Nitrobenzol előállítása, p-amino-benzolszulfonamid szintézise.
 • 28. Nitrobenzol előállítása, p-amino-benzolszulfonamid szintézise.
 • 29. Nitrobenzol előállítása, p-amino-benzolszulfonamid szintézise.
 • 30. Nitrobenzol előállítása, p-amino-benzolszulfonamid szintézise.
 • 31. II. zárthelyi, aminovegyületek kémcsőkísérletei (6.6.1.-6.6.6.).
 • 32. II. zárthelyi, aminovegyületek kémcsőkísérletei (6.6.1.-6.6.6.).
 • 33. II. zárthelyi, aminovegyületek kémcsőkísérletei (6.6.1.-6.6.6.).
 • 34. Antranilsav szintézise, 3. ismeretlen azonosítása.
 • 35. Antranilsav szintézise, 3. ismeretlen azonosítása.
 • 36. Antranilsav szintézise, 3. ismeretlen azonosítása.
 • 37. 2-Jód-benzoesav szintézise
 • 38. 2-Jód-benzoesav szintézise
 • 39. 2-Jód-benzoesav szintézise
 • 40. Laborzárás, értékelés.
 • 41. Laborzárás, értékelés.
 • 42. Laborzárás, értékelés.

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Kálai Tamás: Szerves kémiai praktikum I., Pécs, PTE ÁOK, 2001.
Kálai Tamás: Szerves kémiai praktikum II., Pécs, PTE ÁOK, 2004.

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A gyakorlat anyagából két évközi zh-t írnak, mindkettőt legalább elégségesre (2) teljesíteni kell a félév elfogadásához. Az elfogadás további feltételei a gyakorlat anyagát tartalmazó részletes laboratóriumi jegyzőkönyv elkészítése, a preparátumok elkészítése és az ismeretlen vegyület meghatározása. A fentiek alkotják egyben a gyakorlati érdemjegy alapját.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Hiányzás esetén a gyakorlatvezetővel kell egyeztetni a pótlás időpontját.

Vizsgakérdések

Az évközi zh-k kérdései a gyakorlat anyagát tartalmazzák.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Bognár Balázs
 • Dr. Kálai Tamás
 • Dr. Lemli Beáta
 • Dr. Pápayné Dr. Sár Cecilia