Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Szerves kémia 2. - gyakorlat

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Kálai Tamás (tamas.kalai@aok.pte.hu), egyetemi tanár

Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet

Tárgyadatok

Kód: OGA-V2G-T  |  3 kredit  |  Gyógyszerész |  Alapozó modul  |  Tavaszi

Előfeltétel: OGA-S1E-T teljesített

Óraszámok / félév

0 óra előadás + 42 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 42 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 2 fő – max. 60 fő

Tematika

A gyakorlaton a hallgatók a preparátumok elkészítése, valamin természetes vegyületek izolálása során elsajátítják a legfontosabb laboratóriumi alapműveleteket. E mellett kémcsőkísérleteket végeznek a funkciós csoportok kimutatására, egyes vegyületcsaládok azonosítására.

Előadások

Gyakorlatok

 • 1. Munkavédelmi, tűzvédelmi ismeretek, felszerelések átvétele, benzaldehid tisztítása, benzoin előállítása
 • 2. Munkavédelmi, tűzvédelmi ismeretek, felszerelések átvétele, benzaldehid tisztítása, benzoin előállítása
 • 3. Munkavédelmi, tűzvédelmi ismeretek, felszerelések átvétele, benzaldehid tisztítása, benzoin előállítása
 • 4. 2,6-Dibenzilidén-ciklohexanon előállítása, oxovegyületek kémcsőkísérletei (6.7.1.-6.7.7.)
 • 5. 2,6-Dibenzilidén-ciklohexanon előállítása, oxovegyületek kémcsőkísérletei (6.7.1.-6.7.7.)
 • 6. 2,6-Dibenzilidén-ciklohexanon előállítása, oxovegyületek kémcsőkísérletei (6.7.1.-6.7.7.)
 • 7. Benzil előállítása, 4. ismeretlen azonosítása.
 • 8. Benzil előállítása, 4. ismeretlen azonosítása.
 • 9. Benzil előállítása, 4. ismeretlen azonosítása.
 • 10. Szénhidrátok kémcsőkísérletei (6.8.1.-6.8.12), glükóz acetiletése.
 • 11. Szénhidrátok kémcsőkísérletei (6.8.1.-6.8.12), glükóz acetiletése.
 • 12. Szénhidrátok kémcsőkísérletei (6.8.1.-6.8.12), glükóz acetiletése.
 • 13. Oxálsav előállítása, citromsav izolálása, pektin izolálása, 5. ismeretlen azonosítása
 • 14. Oxálsav előállítása, citromsav izolálása, pektin izolálása, 5. ismeretlen azonosítása
 • 15. Oxálsav előállítása, citromsav izolálása, pektin izolálása, 5. ismeretlen azonosítása
 • 16. III. Zárthelyi dolgozat (oxovegyületek, szénhidrátok); aszpirin előállítása.
 • 17. III. Zárthelyi dolgozat (oxovegyületek, szénhidrátok); aszpirin előállítása.
 • 18. III. Zárthelyi dolgozat (oxovegyületek, szénhidrátok); aszpirin előállítása.
 • 19. Lidocain szintézise (I.), karbonsavak, karbonsavszármazékok kémcsőkísérletei (6.9.1.-6.9.11.)
 • 20. Lidocain szintézise (I.), karbonsavak, karbonsavszármazékok kémcsőkísérletei (6.9.1.-6.9.11.)
 • 21. Lidocain szintézise (I.), karbonsavak, karbonsavszármazékok kémcsőkísérletei (6.9.1.-6.9.11.)
 • 22. Lidocain szintézise (II.)
 • 23. Lidocain szintézise (II.)
 • 24. Lidocain szintézise (II.)
 • 25. 5-tagú heterociklusok előállítása, kémcsőkísérletek (6.10.1.-6.10.3), benzimidazol, 1-fenil-3-metil-5-pirazolon és dilantin előállítása.
 • 26. 5-tagú heterociklusok előállítása, kémcsőkísérletek (6.10.1.-6.10.3), benzimidazol, 1-fenil-3-metil-5-pirazolon és dilantin előállítása.
 • 27. 5-tagú heterociklusok előállítása, kémcsőkísérletek (6.10.1.-6.10.3), benzimidazol, 1-fenil-3-metil-5-pirazolon és dilantin előállítása.
 • 28. 6-tagú heterociklusok előállítása, 4-fenil-5-karbetoxi-6-metil-1,2,3,4,-tetrahidropirimidin-2-on, 4-metil-7-hidroxi-kumarin, barbitursav előállítása
 • 29. 6-tagú heterociklusok előállítása, 4-fenil-5-karbetoxi-6-metil-1,2,3,4,-tetrahidropirimidin-2-on, 4-metil-7-hidroxi-kumarin, barbitursav előállítása
 • 30. 6-tagú heterociklusok előállítása, 4-fenil-5-karbetoxi-6-metil-1,2,3,4,-tetrahidropirimidin-2-on, 4-metil-7-hidroxi-kumarin, barbitursav előállítása
 • 31. IV. Zárthelyi dolgozat (karbonsavak, karbonsav származékok, heterociklusok), koffein izolálása.
 • 32. IV. Zárthelyi dolgozat (karbonsavak, karbonsav származékok, heterociklusok), koffein izolálása.
 • 33. IV. Zárthelyi dolgozat (karbonsavak, karbonsav származékok, heterociklusok), koffein izolálása.
 • 34. Kvercetin, mirisztinsav izolálása.
 • 35. Kvercetin, mirisztinsav izolálása.
 • 36. Kvercetin, mirisztinsav izolálása.
 • 37. Aminosavak és fehérjék kémcsőkísérletei (6.12.1.-6.12.5.)
 • 38. Aminosavak és fehérjék kémcsőkísérletei (6.12.1.-6.12.5.)
 • 39. Aminosavak és fehérjék kémcsőkísérletei (6.12.1.-6.12.5.)
 • 40. Laborzárás, pótlások, értékelés.
 • 41. Laborzárás, pótlások, értékelés.
 • 42. Laborzárás, pótlások, értékelés.

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Kálai Tamás: Szerves kémiai praktikum I., Pécs, PTE ÁOK, 2001.
Kálai Tamás: Szerves kémiai praktikum II., Pécs, PTE ÁOK, 2004.

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A gyakorlat anyagából két évközi zh-t írnak, mindkettőt legalább elégségesre (2) teljesíteni kell a félév elfogadásához. Az elfogadás további feltételei a gyakorlat anyagát tartalmazó részletes laboratóriumi jegyzőkönyv elkészítése, a preparátumok elkészítése és az ismeretlen vegyület meghatározása. A fentiek alkotják egyben a gyakorlati érdemjegy alapját.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Hiányzás esetén a gyakorlatvezetővel kell egyeztetni a pótlás időpontját.

Vizsgakérdések

Az évközi zh-k kérdései a gyakorlat anyagát tartalmazzák.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Bognár Balázs
 • Dr. Kálai Tamás
 • Dr. Lemli Beáta
 • Dr. Pápayné Dr. Sár Cecilia