Modern kardiovaszkuláris diagnosztika és terápia

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 24 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOE-NKA-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Elektív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OOP-BPR-T teljesített , OOP-KN2-T teljesített , OOK-KAR-T egyidejű felvétel

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 150 fő

Campus kurzusként elérhető 127 fő számára. Campus-karok: ÁOK

Tematika

A mindennapi általános orvosi illetve klinikai gyakorlat szempontjából megközelíteni a legfontosabb kardiológiai betegségeket, a kardiológiai problémával rendelkező betegeket és bemutatni a legfontosabb, legmodernebb diagnosztikus és terápiás eszközöket.
A modern non-invazív kardiológiai diagnosztikai módszerek részletes jellemzése, diagnosztikai értékük ismertetése, bevezetés gyakorlati kivitelezésükbe. Korszerű farmakológiai és non-farmakológiai terápia szerepe a kardiovaszkuláris betegségek megelőzésében és kezelésében, a bizonyítékokon alapuló kardiológiai kezelés megismertetése. A tematika olyan fontos kardiológiai témaköröket is érint, melyek a kötelező tantárgy keretében nem kerülnek részletesen tárgyalásra.
A kurzus tematikája a 2022-es évben megújításra került, ennek során rangos hazai és külföldi előadók is előadást tartanak.

Előadások

 • 1. EKG-n alapuló kardiológiai vizsgálatok (nyugalmi EKG, ergometria, Holter monitorozás, transztelefonikus EKG, szívfrekvencia variabilitás, utópotenciál) I. - Dr. Czopf László József
 • 2. EKG-n alapuló kardiológiai vizsgálatok (nyugalmi EKG, ergometria, Holter monitorozás, transztelefonikus EKG, szívfrekvencia variabilitás, utópotenciál) II. - Dr. Czopf László József
 • 3. Echokardiográfia (TTE, TEE, stress echo, kontraszt echo, 3D echo) I. - Dr. Habon Tamás
 • 4. Echokardiográfia (TTE, TEE, stress echo, kontraszt echo, 3D echo) II. - Dr. Habon Tamás
 • 5. Nukleáris kardiológia (hibrid képalkotás, SPECT, PET) - Dr. Bódisné Dr. Zámbó Katalin
 • 6. Szív CT és MR vizsgálatok - Dr. Tóth László Levente
 • 7. Genetika és szívbetegség - Dr. Papp Előd
 • 8. Laboratóriumi diagnosztika a kardiológiában - biomarkerek - Dr. Halmosi Róbert
 • 9. Pulmonális embólia, Pulmonális artériás hipertónia - Dr. Magyar Klára
 • 10. Évközi számonkérés - EKG elemzés - Dr. Habon Tamás
 • 11. Kardiológiai kórképek a sürgősségi ellátásban (akut szívelégtelenség, ritmuszavarok) I. - Dr. Kenyeres Péter
 • 12. Kardiológiai kórképek a sürgősségi ellátásban (akut szívelégtelenség, ritmuszavarok) II. - Dr. Kenyeres Péter
 • 13. A stabil koszorúérbetegség kezelésének aktuális problémái - Dr. Tóth Kálmán
 • 14. Akut koronária szindrómák ellátásainak aktualitásai - Dr. Nagy Lajos
 • 15. Új intervenciós lehetőségek a kardiovaszkuláris medicinában I. - Dr. Andréka Péter
 • 16. Új intervenciós lehetőségek a kardiovaszkuláris medicinában II. - Dr. Andréka Péter
 • 17. A rezisztens hipertónia kezelése - Dr. Rábai Miklós
 • 18. Szívbetegség és terhesség - Dr. Gál Roland
 • 19. A COVID-19 pandémia kardiológiai vonatkozásai - Dr. Halmosi Róbert
 • 20. Végstádiumú és előrehaladott szívelégtelenség - Dr. Halmosi Róbert
 • 21. Szívtranszplantáció (Dr. Alexy Tamás University of Minnesota) - Dr. Alexy Tamás
 • 22. A szívelégtelenség eszközös kezelése (Dr. Alexy Tamás University of Minnesota) - Dr. Alexy Tamás
 • 23. Multicentrikus klinikai vizsgálatok jelentősége a kardiológiában - Dr. Habon Tamás
 • 24. Évvégi számonkérés - Tesztvizsga - Dr. Habon Tamás

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

-

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

Merkely B., Becker D.: Szív- és érgyógyászat 1-2., Semmelweis Kiadó, 2020.
Szegedi N.: Kardiológia zsebkönyv (szak)vizsgára készülőknek, Semmelweis Kiadó, 2019.
Csanádi Zoltán, Czuriga Dániel: A szív és a verőerek betegségei, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2019.
PTE ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika és Szívgyógyászati Klinika oktatási segédanyagai (PotePedia weboldal)
Előadások és Kardiológia jegyzet (TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001)
Tulassay Zs.: Klinikai belgyógyászat, Medicina Könyvkiadó, 2017
Houghton AR, Gray D: Az EKG helyes értelmezése, Medicina, 2005 ISBN 963 242 97

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

EKG elemzés az 5. héten

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótlás nem lehetséges.

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói