Az egység összes munkatársa

Prof. Dr. Kelemen Dezső

Prof. Dr. Kelemen Dezső

egyetemi tanár , klinikaigazgató-helyettes

Klinikai Központ Sebészeti Klinika

A Sebészeti Klinika gyógyszer-felelőse. Intézeti TDK felelős.

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Prof. Dr. Kelemen Dezső

A pancreas resectiók morbiditása pancreas centrumokban is magas, kb. 40-50%. Ezek leírása és a kialakulásuk csökkentésére kifejlesztett módszerek ismertetése kiterjedt tárgya a szakirodalomnak. Célkitűzésünk a PTE KK Sebészeti Klinikán operált betegek adatainak analízise és a szövődmények megelőzése érdekében tett törekvések bemutatása, mint pl. a pancreas resectiós felszín ellátása, drainage alkalmazása, a posztoperatív kezelési taktika részletezése, majd ezek összehasonlítása a világirodalmi adatokkal.

Témavezető: Prof. Dr. Kelemen Dezső

A pancreas carcinoma agresszív viselkedése és viszonylag késői felismerése előtérbe helyezi azokat a kutatásokat, amelyekkel ezen problémákon lehetne segíteni. A korai diagnózist előmozdító szűrőmódszerek kifejlesztése révén a betegek kezelése még időben, koraibb stádiumban történne. Mindez a prognózist javítaná, vagyis a betegek túlélési esélye növekedhetne. Ezen új lehetőségek egyike a vérszérum kalorimetriás vizsgálata, aminek kezdeti eredményei bíztatóak.

Témavezető: Prof. Dr. Kelemen Dezső

Az akut pancreatitis súlyos formája napjainkban is magas mortalitással jár. A pontos patomechanizmus még nem ismert, így specifikus kezelésre sincs mód. Ennek tisztázása számos tudományág feladata. A klinikai kép és a prognosztikai jelek hamar meghatározzák a várható prognózist. Adekvát kezelés szükséges, hogy esély legyen a túlélésre. Újabban a sebészet szerepe háttérbe szorult és a kezelési taktika is megváltozott, mely során számos minimál invazív módszer alkalmazható.