Az egység összes munkatársa

Dr. Kupó Péter

Dr. Kupó Péter

PhD

egyetemi tanársegéd

Szívgyógyászati Klinika

Telefon: *0601, 34654

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Prof. Dr. Simor Tamás

Társtémavezető: Dr. Kupó Péter

A pitvarfibrilláció miatt végzett katéterablációs beavatkozások száma hazánban évről évre növekszik. Az eljárás során a pulmonalis vénák izolációját végezzük. Az elmúlt években a pulmonalis vénák izolációja rádiofrekvenciás abláció mellett cryoballonnal is széles körben elérhetővé vált. Vizsgálatunkban a Szívgyógyászati Klinikán, a két eltérő technikával végzett beavatkozásokat hasonlítjuk össze.

Témavezető: Prof. Dr. Simor Tamás

Társtémavezető: Dr. Kupó Péter

A dystrophia myotonica (DM) leggyakoribb multiszisztémás öröklődő izombetegség, mely a harántcsíkolt izomszövet átépülése mellett a szívizomszövetet is érinti. A leggyakoribb kardiológiai manifesztációk a vezetési- és szívritmuszavarok, melyek hátterében a szívizomszöveti átépülés miatt a szív ingerületkeltő- és vezető rendszerében bekövetkező változások állnak. Kutatásunk során az invazív elektrofiziológiai vizsgálat szerepét vizsgáljuk a betegségben szenvedők kardiológiai rizikóbecslésében.

Témavezető: Dr. Kupó Péter

Pitvari flutterek invazív elektrofiziológiai terápiáját a cavotricuspidalis isthmus abláció jelenti. Ezen beavatkozások hagyományosan röntgensugárzás-vezérelten történnek, de az utóbbi években elterjedtté vált az intracardialis-ultrahang vezérelt isthmus-abláció is, mely a fluoroszkópiás sugárzás nagyfokú csökkentését teheti lehetővé. Vizsgálatunk során a röntgensugárzás-vezérelt, valamint az intracardialis ultrahang-vezérelt cavotricuspidalis isthmusabláción áteső betegeink klinikai, műtéti és utánkövetési adatait hasonlítjuk össze.

Témavezető: Dr. Kupó Péter

Az elektorfiziológiai beavatkozások döntő része paroxysmalis supraventricularis tachycardiák miatt indokolt, melyek diagnosztikája és ablációja hagyományosan röntgen-átvilgítás mellett vezérelt. 2017 szeptemberétől a Szívgyógyászati Klinikán elérhetővé vált a zero-fluoroszkóp ablációs technika, mely során 3D-elektoranatómiai térképező rendszereket felhasználva csökkenthető a röntgensugárzás, illetve az ólomköpeny viselése miatt kialakuló káros hatások. Retrospektív kutatásunkban a zero-fluoroszkópiás eljárás hatékonyságát és biztonságosságát vizsgáljuk a hagyományos, röntgensugárzás vezérelt procedúrákkal összehasonlítva. 

Témavezető: Dr. Kupó Péter

Az elektrofiziológiai beavatkozások leggyakoribb szövődményei vaszkuláris eredetűek. Vizsgálatunkban a vaszkuláris ultrahang-vezérelt, valamint a konvencionális palpáció-vezérelt vena femoralis punction áteső betegek vaszkuláris szövődményeinek előfordulását, prediktorait vizsgáljuk.