Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Szabados Sándor (szabados.sandor@pte.hu), egyetemi tanár

Szívgyógyászati Klinika

Tárgyadatok

Kód: OOE-SSE-T  |  1 kredit  |  Általános orvos |  Elektív modul  |  Tavaszi

Előfeltétel: OOP-KO2-T teljesített , OOP-PA1-T teljesített , OOP-PA2-T teljesített

Óraszámok / félév

0 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 0 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 30 fő

Tematika

A szívsebészet tantárgy keretei között előadások és gyakorlatok alkalmával ismertetjük a leggyakoribb operálható szívbetegségeket. Nagyobb figyelmet fordítunk a szinte népbetegségnek tekinthető koszorúér betegséget. Foglalkozunk az extracorporális keringés mechanizmusával, a műtét alatti szívizom védelemmel, hypotermiával. A szívbillentyű műtétek mellett ismertetjük az aorta dissectio műtéti lehetőségeit, továbbá szívelégetelenség, pitvarfibrillatió sebészi kezelését, illetve a szívtumorok, a pericardium betegségek műtéti megoldásait.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

1. Klinikai kardiológia, 3. bővített kiadás, Szerkesztő: Dr. Tomcsányi János, Medintel Könyvkiadó, 1999.
2. Kirklin-Barratt-Boyes – Cardiac Surgery – Morphology, diagnostic criteria, natural history, techniques, results and indications, John Wiley & Sons, USA,
3. L. Henry Edmunds, Jr., MD. - Cardiac Surgery in the Adult – www. ctsnet. org/book
4. Braunwald: Heart Disease - A Textbook Of Cardiovascular Medicine, 6th edition, Saunders Company, USA, 2001.
5. Szívsebészet jegyzet, Pécs 2009

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

aktív részvétel, maximálisan 3 hiányzás

Félévközi ellenőrzések

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

megbeszélés alapján

Vizsgakérdések

A szívsebészeti beavatkozások áttekintése.
Extracorporalis keringés, hypothermia, szívizomvédelem.
Congenitalis szívsebészet.
Az ischaemias szívbetegségek sebészi kezelése.
A szívbillentyű betegségek műtéti kezelése.
A szívelégtelenség sebészi kezelése. Pitvarfibrilláció sebészete.
A pericardium betegségeinek sebészete.
A szív daganatai.
Aorta atherosclerosis, aneurysma, dissectio.
A szív és a nagyerek sérülései

Vizsgáztatók

  • Dr. Szabados Sándor

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

  • Dr. Hejjel László
  • Dr. Pintér Eörs
  • Dr. Szabados Sándor
  • ifj. Dr. Lénárd László