« Oktatás

EKG vizsgálat szerepe a differenciál diagnosztikában 1.

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Komócsi András (komocsi.andras@pte.hu), egyetemi tanár

Szívgyógyászati Klinika

Tárgyadatok

Kód: OOE-ED1-T  |  1 kredit  |  Általános orvos |  Elektív modul  |  Tavaszi

Előfeltétel: OOP-BPR-T teljesített , OOP-KO1-T teljesített

Óraszámok / félév

12 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 12 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Tematika

EKG alapismereteinek felelevenítése után az egyes kardiológiai illetve belgyógyászati megbetegedésekre jellemző eltérések csoportosítása, extrakardialis tényezők (ionzavar, gyógyszerhatás, központi idegrendszeri hatás) kardialis hatásainak bemutatása, a betegségek alakulásának követése képezi a tananyagot. Hallgatók megismerkednek az EKG-nak az akut betegellátásban történő felhasználásával, készségként elsajátítva az EKG elemzést.
Az EKG betegségekhez és klinikai képhez kapcsolódó elemzése (esetbemutatásokkal) javítja a hallgatók döntő képességét akut helyzetekben és komplex szemlélet kialakítását is elősegíti.

Előadások

 • 1. EKG alapfogalmak - hullámanalysis (EKG tanf DVD anyagának bemutatása; gyakorlati EKG elemzés) - Dr. Radnai Béla
 • 2. EKG alapfogalmak ingerképzési és ingervezetési zavarok. (EKG elemzés DVD-ről - fokusban az ingerképzési és ingervezetési zavarok.) - Dr. Komócsi András
 • 3. EKG alapfogalmak. myocardium ischamia jelei, megjelenési formái diff., dg. - Dr. Radnai Béla
 • 4. EKG elemzés DVD-ről fokusban az ischaemia. - Dr. Radnai Béla
 • 5. EKG alapfogalmak PM EKG képe; PM dysfunctio jelei, spec. PM prg-k felismerése - Dr. Melczer László
 • 6. EKG elemzés DVD-ről – PM EKG-k értékelése - Dr. Melczer László
 • 7. Ion és anyagcsere zavarok ill. gyógyszerhatások megjelenése az EKG-n - Dr. Goják Ilona
 • 8. EKG elemzés DVD-ről fokusban az ionzavar és antiarrhythmiás th. EKG hatásai - Dr. Goják Ilona
 • 9. Vegetatív idegrendszer hatása az EKG-ra - Dr. Radnai Béla
 • 10. EKG elemzés esetbemutatásokra építve; a vegetatív idegrendszeri hatásokkal összefüggő állapotokban - Dr. Radnai Béla
 • 11. EKG készítés és komputerelemzés technikai hibái - Dr. Radnai Béla
 • 12. EKG tesztvizsga - Dr. Radnai Béla

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Kékes Ede: EKG enciklopédia,
Tomcsányi János: EKG súgó - könyv + CD,
Radnai-Goják-Tárnai: EKG teszt + DVD

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Tesztben 60%-os eredmény elérése, pótlás nélkül max. 1 -1 elméleti és gyakorlati óra hagyható ki

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói