« Oktatás

EKG vizsgálat szerepe a differenciál diagnosztikában 2.

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Komócsi András (komocsi.andras@pte.hu), egyetemi tanár

Szívgyógyászati Klinika

Tárgyadatok

Kód: OOE-ED2-T  |  1 kredit  |  Általános orvos |  Elektív modul  |  Tavaszi

Előfeltétel: OOK-KAR-T teljesített

Óraszámok / félév

12 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 12 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Tematika

A kurzus célja a már kardiológiai ismeretekkel rendelkező hallgatók számára, egy-egy a klinikum szempontjából nehézséget jelentő problémakör feldolgozásával, a szisztematikus EKG elemzés klinikai diagnózis felállítás és döntéshozatal folyamatába történő elhelyezése.
EKG alapismereteinek felelevenítése után az egyes kardiológiai illetve belgyógyászati megbetegedésekre jellemző eltérések csoportosítása, extrakardialis tényezők (ionzavar, gyógyszerhatás, központi idegrendszeri hatás) kardialis hatásainak bemutatása, a betegségek alakulásának követése képezi a tananyagot. Hallgatók megismerkednek az EKG-nak az akut betegellátásban történő felhasználásával, készségként elsajátítva az EKG elemzést.
Az EKG betegségekhez és klinikai képhez kapcsolódó elemzése (esetbemutatásokkal) javítja a hallgatók döntő képességét akut helyzetekben és komplex szemlélet kialakítását is elősegíti.

Előadások

 • 1. Ingerképzési zavarok az EKG-n - esetbemutatások non-invaziv megoldásokkal - Dr. Radnai Béla
 • 2. Ingerképzési zavarok invaziv megoldásai ablatio, antitachycardia PM - Dr. Radnai Béla
 • 3. Ingervezetési zavarok és következményei Eszméletvesztés card. okainak diagnostikája. - Dr. Radnai Béla
 • 4. Ingervezetési zavarok PM therapiája (Resynchronisatios th. jelentősége és effectivitása is ) - Dr. Radnai Béla
 • 5. QT tartam aberratiok; okai és következményei spec EKG syndromák - Dr. Radnai Béla
 • 6. DVD-n szereplő; diagnosticus problémát jelentők EKG-k elemzése; a hallgatók összeállitása alapján - Dr. Radnai Béla
 • 7. Speciális EKG vizsgálatok - Dr. Radnai Béla
 • 8. Komputeres EKG elemzések leggyakoribb hibái - Dr. Radnai Béla
 • 9. Terheléses EKG - kiegészitő módszerekkel - Dr. Radnai Béla
 • 10. „Hagyományos”; ergometria - esetbemutatások - csapdák. - Dr. Radnai Béla
 • 11. Ischaemia miatt acut invaziv beavatkozást igénylő esetek -az EKG kép és a coron. lelet tükrében - Dr. Radnai Béla
 • 12. EKG verseny - Dr. Radnai Béla

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Kékes Ede: EKG enciklopédia,
Tomcsányi János: EKG súgó - könyv + CD,
Radnai-Goják-Tárnai: EKG teszt + CD

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Tesztben 55%-os eredmény elérése, pótlás nélkül max. 1 -1 elméleti és gyakorlati óra hagyható ki

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói