Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

  Az egység összes munkatársa

Dr. Faisal Anna Zelma

Dr. Faisal Anna Zelma

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Dr. Poór Miklós

Társtémavezető: Dr. Faisal Anna Zelma

A zearalenon Fusarium gombafajok által termelt xenoösztogén hatású penészgombatoxin (ún. mikotoxin), mely főként fertőzött gabonafélék fogyasztása útján jut az emberi és állati szerveztbe. Az orális expozíciót követő biotranszformációja során redukált származékai (α-zearalenol, β-zearalenol, zearalanon, α-zearalanol és β-zearalanol) mellett szulfát és glükuronid konjugátumok, valamint a növényekben zearalenon-glükozid metabolit is képződik. Az albumin a humán keringésben legnagyobb mennyiségben megtalálható plazmafehérje. Képes stabil komplexeket kialakítani számos endogén és exogén vegyülettel, így befolyásolva szöveti disztribúciójukat és eliminációjuk sebességét. Egyes mikotoxinok-albumin kölcsönhatások jelentős toxikokinetikai jelentőséggel bírnak. A ciklodextrinek glükóz egységekből felépülő gyűrű alakú molekulák, hidrofil külső részük kiváló vízoldhatóságot biztosít, míg lipofil belső üregük képes apoláros molekulák befogadására. A ciklodextrin technológia alkalmas lehet a fluoreszcens tulajdonsággal rendelkező mikotoxinok analitikai detektálásának érzékenyítésére, valamint új mikotoxin kötő molekulák kifejlesztésére. Jelen TDK téma kapcsán a hallgató a zearalenon és metabolitjainak kölcsönhatásait vizsgálja albuminnal és ciklodextrinekkel, elsősorban spektroszkópiai módszerek segítségével.

Témavezető: Dr. Poór Miklós

Társtémavezető: Dr. Faisal Anna Zelma

A mikotoxinok fonalas gombák toxikus sajátságú, szekunder anyagcseretermékei. Megtalálhatók különböző ételekben (pl. gyümölcsök, tej-, hús- és péktermékek) és italokban (gyümölcslevek, tej, kávé, bor, sör, stb.). Biológiai hatásaik rendkívül szerteágazóak, így a fertőzött takarmányból/élelmiszerből a szervezetbe jutva számos haszonállatra, valamint emberre is veszélyesek lehetnek. Az albumin a legnagyobb mennyiségben megtalálható plazmafehérje a vérben. Szerepet játszik az onkotikus nyomás és a fiziológiás pH fenntartásában, valamint jelentős mértékben képes befolyásolni egyes vegyületek farmakokinetikai/toxikokinetikai viselkedését, mivel számos endogén molekula, gyógyszer és xenobiotikum képes magas affinitással kötődni hozzá. Jelen munkánkban különböző mikotoxinok (pl. ochratoxinok, zearalenon, aflatoxinok) és metabolitjaik kölcsönhatásait vizsgáljuk humán és egyéb fajok (pl. patkány, marha, sertés) albuminjaival, annak érdekében, hogy több információra tegyünk szert szervezetbeni viselkedésükre vonatkozóan. Kísérleteink során meghatározzuk a képződő mikotoxin-albumin komplexek stabilitását, azonosítjuk kötőhelyüket a fehérjén, valamint vizsgáljuk az esetleges fajok közötti eltéréseket.