Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Bőrgyógyászat

Tantárgy menü

Adatok

A tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre:

2019-2020

Alapadatok

Kód: OOK-BOR-T  |  4 kredit  |  Általános orvos |  Klinikai modul  |  tavasszal

Tantárgyfelelős

Dr. Gyulai Rolland Péter, egyetemi tanár

Óraszámok / félév

28 óra előadás + 28 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 56 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 140 fő

Előfeltételek

OOA-IMM-T teljesített

OOP-BPR-T teljesített

OOK-GT2-T teljesített

Tematika

A tantárgy magába foglalja a bőr élettanára, anatómiájára, szövettanára vonatkozó alapismereteket, valamint a dermatológiai terminológiát. Tárgykörébe tartoznak a különböző (fertőzéses, immunológiai, metabolikus, proliferatív) etiológiájú leggyakoribb bőrbetegségek, továbbá a belbetegségek bőrtünetei. A betegvizsgálatban való jártasságot, az alapvető diagnosztikai eljárásokat és terápiás elveket is elsajátítják a hallgatók.

A félév elfogadásának feltételei

-

Félévközi ellenőrzések

2 db beszámoló

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Indokolt esetben előre egyeztetett létszám szerint más csoportok gyakorlatain való részvétel, mely a gyakorlati oktatást nem akadályozza.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Hivatalos tankönyv:
Kárpáti, Kemény, Remenyik: Bőrgyógyászat és venerológia, Medicina Kiadó, Budapest, 2013
Fakultatív felkészülési anyag:
Husz S., Regdon G.: Helyi kezelés a bőrgyógyászatban, Scriptum Kft., Szeged, 1991

Saját oktatási anyag

-

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

-

Előadások

 • 1. Bemutatkozás. A bőr anatómiája és élettana. - Dr. Gyulai Rolland Péter
 • 2. Elemi jelenségek - Dr. Gyulai Rolland Péter
 • 3. A bőr immunológiája - Dr. Gyulai Rolland Péter
 • 4. Bőr allergiás betegségei, urticaria - Dr. Gyulai Rolland Péter
 • 5. Vasculitis és purpura - Dr. Kinyó Ágnes
 • 6. Gyógyszerreakciók. - Dr. Kinyó Ágnes
 • 7. Dermatitis, ekcema - Dr. Kinyó Ágnes
 • 8. Autópiás dermatitis - Dr. Kinyó Ágnes
 • 9. Autoimmun bőrbetegségek I. LE, dermatomyositis, scleroderma - Dr. Kinyó Ágnes
 • 10. Autoimmun bőrbetegségek II. Autoimmun hólyagos bőrbetegségek - Dr. Kinyó Ágnes
 • 11. STI I. Syphilis, gonorrhoea - Dr. Rózsa Annamária
 • 12. STI II. NGU, HPV és HIV - Dr. Rózsa Annamária
 • 13. Dermatomycosisok - Dr. Szepes Éva
 • 14. A bőr vírusos betegségei, paraziták okozta dermatosisok. Borrelia. - Dr. Szepes Éva
 • 15. A bőr bakteriális infekciói. TBC. - Dr. Gyulai Rolland Péter
 • 16. Cutan T sejtes lymphomák. Kaposi sarcoma. - Dr. Gyulai Rolland Péter
 • 17. Bőrtumorok. Benignus bőrdaganatok. - Dr. Lengyel Zsuzsanna
 • 18. Bőrtumorok. Melanoma malignum. - Dr. Lengyel Zsuzsanna
 • 19. Basalioma, spinalioma - Dr. Lengyel Zsuzsanna
 • 20. Paraneoplasiák, precancerosisok, in situ tumorok - Dr. Lengyel Zsuzsanna
 • 21. Psoriasis és egyéb papulosquamosus kórképek - Dr. Gyulai Rolland Péter
 • 22. Fotodermatológia, fototerápia - Dr. Gyulai Rolland Péter
 • 23. Haj és köröm betegségei. Nyálkahártya tünetek. - Dr. Moezzi Mehdi
 • 24. Seborrhoeas dermatitis. Acne, rosacea, periorbitalis dermatitis. - Dr. Gyulai Rolland Péter
 • 25. Lábszárfekély - Dr. Kovács László András
 • 26. Bősebészet alapjai - Dr. Kádár Zsolt
 • 27. Belbetegségekhez társuló bőrtünetek. DM, PCT, granulomatosus bőrbetegségek. - Dr. Gyulai Rolland Péter
 • 28. Lokális kezelés alapelvei - Dr. Kinyó Ágnes

Gyakorlatok

 • 1. A bőrbeteg vizsgálata
 • 2. Anamnézis felvétele
 • 3. Elsődleges elemi jelenségek leírásának gyakorlása
 • 4. Másodlagos elemi jelenségek leírásának gyakorlása
 • 5. Kiegészítő eszközös vizsgálatok I.
 • 6. Kiegészítő eszközös vizsgálatok II.
 • 7. Allergiás betegségek kivizsgálásának menete I.
 • 8. Allergiás betegségek kivizsgálásának menete II.
 • 9. Kiegészítő laboratóriumi vizsgálatok I.
 • 10. Kiegészítő laboratóriumi vizsgálatok II.
 • 11. Bőrbetegek és betegségek dokumentációja
 • 12. A mikrobiológiai mintavétel bőrbetegeken I.
 • 13. A mikrobiológiai mintavétel bőrbetegeken II.
 • 14. Az allergiás betegek anamnézisének felvétele I.
 • 15. Az allergiás betegek anamnézisének felvétele II.
 • 16. A psoriasisos betegek helyi kezelésének lehetőségei I.
 • 17. A psoriasisos betegek helyi kezelésének lehetőségei II.
 • 18. Időskori bőrelváltozások értékelése I.
 • 19. Időskori bőrelváltozások értékelése II.
 • 20. Fényvédelem jelentősége
 • 21. Naevus szűrés jelentősége
 • 22. Diabeteses betegek bőrtünetei és kezelése
 • 23. Az ulcusos betegek gondozása és kezelése I.
 • 24. Az ulcusos betegek gondozása és kezelése II.
 • 25. Helyi kezelés formái
 • 26. Helyi kezelés alapelvei
 • 27. Szisztémás terápia alapelvei I.
 • 28. Szisztémás terápia alapelvei II.

Szemináriumok

Vizsgakérdések

A. tételsor (alaptétel)

1. Psoriasis
2. Pyodermák
3. Basalioma, spinalioma
4. Atópiás dermatitis
5. Ulcus cruris
6. Humán papillomavírusok okozta bőrbetegségek
7. Herpes simplex vírusok okozta bőrbetegségek
8. Varicella zoster vírus okozta bőrbetegségek
9. Autoimmun bullosus bőrbetegségek
10. Lupus erythematosus csoportba tartozó kórképek
11. Scleroderma csoportba tartozó kórképek
12. Melanoma malignum
13. A bőr és járulékos képleteinek gombás betegségei
14. Gyógyszerallergia
15. Urticaria
16. Scabies, pediculosis
17. Festékes anyajegyek
18. Vasculitisek
19. Kontakt dermatitis
20. Praecancerosisok és intraepidermalis carcinomák
21. A syphilis bőr és nyálkahártya tünetei, kezelése
22. Gonorrhoea és kezelése
23. Az akne és kezelése
24. Lokális kezelés a bőrgyógyászatban

B. tételsor (kiegészítő tétel)

1. A bőr felépítése és funkciója
2. Alopéciák
3. Dermatomyositis
4. Nongonorrhoeas urethritis tünetei, diagnosztikája, kezelése
5. A Kaposi sarcoma klinikai formái és kezelése
6. Lichen planus
7. Az AIDS klinikai lefolyása, tünetei
8. Jóindulatú hám- és kötőszöveti eredetű bőrdaganatok
9. Bőrgyógyászati paraneoplasiás kórképek
10. Rosacea, rhinophyma
11. A bőrgümőkór formái és kezelése
12. Fotodermatosisok és fototerápia
13. Lyme borreliosis
14. Az allergiás reakciók típusai
15. Diabetes mellitushoz társuló bőrtünetek
16. Primer elemi jelenségek, kórszövettani alapfogalmak
17. Másodlagos elemi jelenségek, kórszövettani alapfogalmak
18. Cutan T-sejtes lymphomák

Vizsgáztatók

 • Dr. Gyulai Rolland Péter
 • Dr. Kinyó Ágnes
 • Dr. Lengyel Zsuzsanna

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Csernus Adriána Evelin
 • Dr. Kinyó Ágnes
 • Dr. Kovács László András
 • Dr. Lengyel Zsuzsanna
 • Dr. Moezzi Mehdi
 • Dr. Rózsa Annamária