Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Fül-orr-gégészet - gyakorlati készség fejlesztés

Tantárgy menü

Adatok

A tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre:

2019-2020

Alapadatok

Kód: OOF-GKF-T  |  1 kredit  |  Általános orvos |  Fakultatív modul  |  mindkét félévben

Tantárgyfelelős

Dr. Lujber László, egyetemi docens

Óraszámok / félév

0 óra előadás + 12 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 12 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő – max. 4 fő

Előfeltételek

OOP-PA2-T teljesített

Tematika

A kurzus célja, hogy a hallgatók az ügyeleti vagy ambuláns betegellátásban történő aktív részvétel során gyakorlati készségeiket bővítsék és elmélyítsék. A kurzus során a hallgatók a megadott időpontokra (ambuláns, hétköznapi vagy hétvégi ügyelet) az intézet titkárságán iratkozhatnak fel. A tantárgy elfogadásához összesen 30 óra gyakorlatot kell teljesíteni, min. 5 részletben. A kurzus végén gyakorlati vizsgán kell beszámolni 5 kötelezően elsajátított (lásd gyakorlati foglalkozások) és 3 önállóan elsajátított (a hallgató által választott) készségről.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Nincs lehetőség.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Tantárgyfelelőssel történő egyeztetés alapján

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Fül-orr-gégészet tantárgy egyetemi tananyag.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

Vizsgakérdések

Nincs

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

  • Dr. Lujber László