Az egység összes munkatársa

Dr. Ráth Gábor

Dr. Ráth Gábor

PhD

egyetemi adjunktus , részlegvezető

Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika

Telefon: 37845, 37873, 37881,*0358

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Dr. Ráth Gábor

Korszerű középfül-sebészeti rekonstrukciós eljárások irodalmi áttekintése, üvegionomer cement felhasználása a medícínában és ezen belül a fülsebészetben, előnyök-hátrányok kifejtése. Állatkísérletben (nyúl) a glass ionomer cement egyik komponensének, az alumíniumnak a belsőfülbe jutásának vizsgálata perilympha minták elemzésével. Az incudo-malleolaris ízület cementtel történő fixálását követően a preparátumok hisztológai vizsgálata, esetleges ankylosis detektálása. Incudo-stapediális ízület helyreállítása cementtel, hisztológiai vizsgálatok. Stapes superstuctura pótlása glass ionomer cementtel és autogen corticalis csont columellával, hisztológiai vizsgálatok. Különböző üvegionomer cementek (pl.:resin modified) felhasználhatóságának vizsgálata a dobüregben, szöveti tolerabilitás megítélése, védő nyálkahártya burok képződés megfigyelése implantátum körül, idegent típusú reakció keresése.