« Oktatás

Elhízás - a modern kor "járványa"

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Molnár Dénes (molnar.denes@pte.hu), egyetemi tanár

Gyermekgyógyászati Klinika

Tárgyadatok

Kód: OOE-ELH-T  |  1 kredit  |  Általános orvos |  Elektív modul  |  Őszi

Előfeltétel: Nincs

Óraszámok / félév

12 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 12 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 30 fő

Tematika

A kurzus célja a figyelem felhívása az orvostudományon belül a (primer) prevenció fontosságára, a preventív szemlélet kialakítása. Az obesitas (elhízás), gyermekkori obesitas, mint napjainkra népbetegséggé vált probléma, és a vezető, azaz a cardiovascularis és tumoros halálozási okok egyik fő rizikófaktora Az egészségpromóció jelentőségének és hiányosságainak, valamint a globalizáció jelenségének és következményeinek ismertetése.
A kurzus elvégzéséért illetve a megtartott előadások után a MOE PHB (HuMSIRC) pontokat ad, amelyek a HuMSIRC által szervezett külföldi, nyári cseregyakorlatos pályázatainál hasznosíthatók. A kurzust elvégzőknek lehetőségük nyílik, hogy közép/általános iskolákban tartsanak prevenciós órákat a témakörben, így hasznosítva megszerzett tudásukat, és mint leendő orvosok, már most is bekapcsolódhassanak azon munkába, melynek célja az ország egészségügyi helyzetének javítása.
A kurzust elsősorban másodévet végzett hallgatóknak ajánljuk.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Maródi László: Gyermekgyógyászat tankönyv ide vonatkozó fejezetei

Saját oktatási anyag

Az elhízás epidemiológiájáról, okairól, következményeiről, lehetséges kezelési módozatairól, megelőzési lehetőségeiről, intervenciós módszerekről szóló előadások anyaga.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

TVSZ szerint. Órákon való részvétel, írásbeli feleletválasztós teszt megírása 70%-osra a kurzus végén. 2 hiányzás lehetséges.

Félévközi ellenőrzések

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótlás szóbeli megbeszélés alapján.

Vizsgakérdések

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

  • Dr. Erhardt Éva
  • Dr. Molnár Dénes