« Oktatás

Gyermekneurológia

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin (hollody.katalin@pte.hu), habilitált docens

Gyermekgyógyászati Klinika

Tárgyadatok

Kód: OOE-GNU-T  |  2 kredit  |  Általános orvos |  Elektív modul  |  Őszi

Előfeltétel: OOA-EL2-T teljesített , OOA-NEA-T teljesített

Óraszámok / félév

20 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 20 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 100 fő

Tematika

A csecsemő- és gyermekkorban előforduló leggyakoribb idegrendszeri kórképek modern diagnosztikájának, differenciáldiagnosztikájának és kezelési lehetőségeinek ismertetése. Az anamnézisfelvétel és a csecsemő-és gyermekneurológiai vizsgálat speciális szempontjainak elsajátítása.

Előadások

 • 1. A gyermekneurológia helye a pediátriában - Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin
 • 2. A gyermekneurológiai anamnézis felvétele - Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin
 • 3. Az inspectio szerepe a gyermekneurológiában - Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin
 • 4. A csecsemő és kisgyermek neurológiai vizsgálata - Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin
 • 5. Fejlődésneurológiai alapismeretek - Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin
 • 6. Az újszülött neurológiai vizsgálata - Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin
 • 7. Újszülött-, csecsemő- és gyermekkori görcsös állapotok - Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin
 • 8. Videó-EEG, video-EEG monitorozás, koponya MRI - Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin
 • 9. Paroxysmusokban jelentkező nem epilepsziás kórképek a csecsemő- és gyermekkorban - Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin
 • 10. A paroxysmusokban jelentkező nem epilepsziás kórképek differenciáldiagnózisa - Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin
 • 11. Csecsemő-és gyermekkori idegsebészeti kórképek - Dr. Dóczi Tamás
 • 12. A koponyaűri nyomásfokozódás tünetei, kezelése a gyakorlatban - Dr. Dóczi Tamás
 • 13. Központi idegrendszeri traumák a gyermekkorban - Dr. Büki András
 • 14. Koponyatraumán átesett gyermek ellátásának gyakorlati szempontjai - Dr. Büki András
 • 15. Központi idegrendszeri daganatok a gyermekkorban - Dr. Kajtár Pál
 • 16. A központi idegrendszeri daganatos gyermek gondozása - Dr. Kajtár Pál
 • 17. Neuromuscularis betegségek a gyermekkorban - Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin
 • 18. Az izombeteg gyermek gondozásának gyakorlati kérdései - Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin
 • 19. Kóros mozgások a csecsemő- és gyermekkorban - Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin
 • 20. Benignus és nem benignus mozgások differenciáldiagnosztikája a csecsemő- és gyermekkorban video-EEG segítségével - Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

A prezentációkon bemutatott diák

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Gyermekneurológia- Szerk: Hollódy Katalin. pp 1-588. Medicina 2019
Az idegrendszer betegségei Fejezetszerkesztő: Hollódy Katalin pp 289-338
in Klinikai Gyermekgyógyászat. 2. kiadás Szerk. Tulassay Tivadar. Medicina 2018
Hollódy Katalin: Gyermekneurológia. Medicina, 2019

A félév elfogadásának feltételei

Az értékelés alapja a foglalkozásokon tanúsított aktivitás mellett az egyéni felkészülésre kapott feladatok megoldásának minősége. Az előadásokon való részvétel kötelező, 15 % feletti hiányzás esetén az index nem írható alá.

Félévközi ellenőrzések

A kurzus ideje alatt kapott egyéni feladatok, tesztek teljesítése.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A kurzus ideje alatt nem lehetséges.

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Büki András
 • Dr. Dóczi Tamás
 • Dr. Kajtár Pál
 • Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin