« Oktatás

Gyermekgyógyászati sürgősségi ellátás - esetorientált megközelítés

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Rózsai Barnabás (rozsai.barnabas@pte.hu), egyetemi adjunktus

Gyermekgyógyászati Klinika

Tárgyadatok

Kód: OOF-PEM-T  |  1 kredit  |  Általános orvos |  Fakultatív modul  |  Tavaszi

Előfeltétel: OOK-GY1-T teljesített

Óraszámok / félév

0 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 12 óra szeminárium = összesen 12 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 25 fő

Tematika

Gyermeksürgősségi ellátás ismertetése, kritikus állapotú gyermek felismerése

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. A gyermek állapotának felmérése 1.
 • 2. A gyermek állapotának felmérése 2.
 • 3. Sürgősségi beavatkozások, állapotstabilizálás, újraélesztés 1.
 • 4. Sürgősségi beavatkozások, állapotstabilizálás, újraélesztés 2.
 • 5. Légzési elégtelenség 1.
 • 6. Légzési elégtelenség 2.
 • 7. Láz, infekció, szepszis 1.
 • 8. Láz, infekció, szepszis 2.
 • 9. Eszméletzavar 1.
 • 10. Eszméletzavar 2.
 • 11. Fájdalom 1.
 • 12. Fájdalom 2.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

nincs

Saját oktatási anyag

előadások ayaga pdf-ben elérhető

Jegyzet

Ajánlott irodalom

nincs

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

tesztvizsga

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

nincs pótlási lehetőség

Vizsgakérdések

nincs

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Boglári Gábor
 • Dr. Rózsai Barnabás