« Oktatás

Idegfejlődés zavarai

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi (csabi.gyorgyi@pte.hu), habilitált docens

Gyermekgyógyászati Klinika

Tárgyadatok

Kód: OOF-IFZ-T  |  1 kredit  |  Általános orvos |  Fakultatív modul  |  Minden félévben

Előfeltétel: OOP-PA2-T teljesített

Óraszámok / félév

12 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 12 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 3 fő – max. 20 fő

Tematika

A tárgy az idegfejlődés zavarait tárgyalja klinikai perspektívából. Ismerteti az idegfejlődés folyamatának legfontosabb lépéseit, s részletesen ismerteti a neurodevelopmentális zavarok klinikai vonatkozásait és etiopatogenezisét. Gyermek- és felnőtt neurológiai, valamint gyermek- és felnőtt pszichiátriai kórképek kerülnek tárgyalásra.

Előadások

 • 1. Az idegfejlődés neurobiológiája - Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi
 • 2. Az idegfejlődés zavarainak neuropatológiai és neuroradiológiai jellemzői - Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi
 • 3. Mentális retardációk - Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi
 • 4. Epilepszia és idegfejlődés - Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi
 • 5. A figyelemhiányos hiperaktivitás szindróma - Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi
 • 6. Az autizmus spektrum zavarok idegfejlődési vonatkozásai - Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi
 • 7. Kommunikációs zavarok, motoros zavarok, specifikus tanulási zavarok - Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi
 • 8. Idegfejlődés és pszichopatológia modellek - Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi
 • 9. A szkizofrénia idegfejlődési elmélete - Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi
 • 10. Affektív zavarok és a kényszerbetegség idegfejlődési vonatkozásai - Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi
 • 11. Az idegfejlődési zavarok terápia I. - Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi
 • 12. Az idegfejlődési zavarok terápiája II. - Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Csábi Györgyi: Csecsemő neurológiai vizsgálata

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Füredi J., Németh A., Tariska P. (szerk.): A pszichiátria magyar kézikönyve, Medicina Kiadó, Budapest 2009
Kálmánchey R : Gyermekneurológia, Medicina Kiadó
Tényi T., Trixler M.: Az idegfejlődés és a felnőttkor pszichopatológiája, Psychiatria Hungarica, 1999, 14, 319 - 334.
DSM-5, American Psychiatric Association, 2013

A félév elfogadásának feltételei

20% hiányzás elfogadott.

Félévközi ellenőrzések

szóbeli beszámoló

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Dolgozat szakirodalom alapján

Vizsgakérdések

Vizsga nincs

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói