« Oktatás

Primer immunhiányos állapotok. Amire az esetek tanítanak.

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Nyul Zoltán (nyul.zoltan@pte.hu), egyetemi adjunktus

Gyermekgyógyászati Klinika

Tárgyadatok

Kód: OOF-PIH-T  |  1 kredit  |  Általános orvos |  Fakultatív modul  |  Tavaszi

Előfeltétel: OOK-GY2-T egyidejű felvétel

Óraszámok / félév

0 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 0 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Tematika

A kurzus célja esetbemutatások segítségével a klinikai vonatkozással bíró lényeges immunológiai mechanizmusok ismertetése; néhány a gyakorlatban gyakran felmerülő immunológiai probléma bemutatása és magyarázata; valamint annak illusztrálása, hogy a genetikailag determinált immundefektusok kórélettanának ismerete miként nyújt lehetőséget célzott intervenciókra.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Geha R, Notarangelo L. Case Studies in Immunology. A clinical companion. 7th edition, Garland Science, New York and London, 2016.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A kurzus végén a hallgatók írásbeli tesztvizsga során adnak számot az elsajátított ismereteikről.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs lehetőség

Vizsgakérdések

X-hez kötött agammaglobulinaemia (XLA)
CD40 ligand deficiencia
Közönséges variabilis immundeficiencia (CVID)
X-hez kötött súlyos kombinált immundeficiencia (X-SCID)
Omenn syndroma
MHC I és MHC II deficiencia
Hyper IgE syndroma
X-hez kötött lymphoproliferatív syndroma (XLP)
Haemophagocytas lymphohistiocytosis
DiGeorge syndroma
Wiskott-Aldrich syndroma
Chediak-Higashi syndroma
Autoimmun polyendocrinopathia candidiasis ectodermalis dystrophia
Immundysregulatio polyendocrinopathia enteropathia, X-hez kötött
Autoimmun lymphoproliferatív syndroma
Herediter periodikus láz szindromák

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

  • Dr. Mosdósi Bernadett
  • Dr. Nyul Zoltán