Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

  Az egység összes munkatársa

Dr. Tóth Márton

Dr. Tóth Márton

egyetemi adjunktus

Neurológiai Klinika

Telefon: 37642, *0184

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Dr. Tóth Márton

Társtémavezető: Dr. Pál Endre

Gyógyszerrezisztens epilepsziás betegek rezektív epilepsziasebészeti műtétét követően keletkezett mintáik kórszövettani feldolgozása. Az alapdiagnosztikán felül immunhisztológia is a metodikai tárban szerepel. A festéseket a tudomány legújabb eredményeinek megfelelően szükség esetén megújítjuk.

Témavezető: Dr. Tóth Márton

Gyógyszerrezisztens epilepsziás betegek számára a rezektív műtét nyújt lehetőséget a rohammentességre. A rohammentes kimenetelben pozitív prediktív értékkel bíró faktorok meghatározása a fő célja a munkának.

Témavezető: Dr. Tóth Márton

Gyógyszerrezisztens epilepsziás betegek számára a rezektív műtét nyújt lehetőséget a rohammentességre. Azonban MR-negatív esetekben, valamint diszkordáns vizsgálati eredményekkel bíró MR-pozitív esetekben intracranialis EEG elvégzése válik szükségessé, az epileptogén zóna meghatározása és ezt követően a rezektív műtét elvégzése céljából. Pathológiás és fiziológiás nagyfrekvenciás oszcillációk  elemzése, a rohammentes kimenetelben pozitív prediktív értékkel bíró faktorok meghatározása a fő célja a munkának.

Témavezető: Dr. Tóth Márton

A Roland teszt ("home town walking teszt") során kialakult változások elemzése kvantitatív EEG és fMRI segítségével 16 egészséges jobbkezes alany részvételével.
A vizsgálat eredménye alapján epilepsziasebészeti beavatkozások megítélését könnyíthetjük meg (kétoldali vagy egyoldali hippocampus aktiváció érhető-e el).
 
Témában foglalkoztatott hallgatók száma: 1

Témavezető: Dr. Tóth Márton

Angol és magyar nyelvű számolás, valamint sikeres memóriaelőhívás hatását vizsgáljuk az egyi elektromos tevékenységre kvantitativ EEG vizsgálómódszer segítségével.
 
Témában foglalkoztatott hallgatók száma: 1