Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

Adatok

A tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre:

2019-2020

Alapadatok

Kód: OOK-NE1-T  |  3 kredit  |  Általános orvos |  Klinikai modul  |  ősszel

Tantárgyfelelős

Dr. Janszky József Vladimir, egyetemi tanár

Óraszámok / félév

14 óra előadás + 28 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 42 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 130 fő

Előfeltételek

OOA-NEA-T teljesített

OOP-PA2-T teljesített

OOK-GT3-T teljesített

Tematika

Önálló neurológiai betegvizsgálat és anamnézis felvétel készségének elsajátítása, a neurológiai státusz kóros eltéréseinek biztos felismerése. Leggyakoribb neurológiai betegségek klinikumának alapszintű ismerete.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

TVSZ szerint

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

TVSZ szerint

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Komoly Sámuel - Palkovits Miklós: Gyakorlati neurológia és neuroanatómia,4. átdolgozott bővített kiadás. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 2018,

Saját oktatási anyag

www.cnsc.hu/oktatas/hallgatoknak/idegseb/jegyzet
A tantermi előadások PowerPoint prezentációi megtalálhatók a klinika honlapján:
www.cnsc.hu

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Előadások

 • 1. Mi a neurológia? (Prof. Janszky József vagy Prof. Komoly Sámuel) - Dr. Janszky József Vladimir
 • 2. Stroke: bevezetés - Dr. Szapáry László
 • 3. Eszméletvesztések. EEG - Dr. Janszky József Vladimir
 • 4. Neurológiai vizsgálat - Dr. Pfund Zoltán
 • 5. Járás- és mozgászavarok - Dr. Kovács Norbert
 • 6. Myasthenia gravis - Dr. Komoly Sámuel
 • 7. Guillain-Barre szindróma. Dysimmun neuropátiák - Dr. Komoly Sámuel
 • 8. Stroke II. - Dr. Szapáry László
 • 9. Sürgősségi szédülések - Dr. Nagy Ferenc
 • 10. Parkinson-kór, - Dr. Kovács Norbert
 • 11. Perifériás neuropátiák - Dr. Pfund Zoltán
 • 12. Idegrendszeri képalkotás: CT, MRI - Dr. Kövér Ferenc
 • 13. Tudatzavarok okai, formái. Kóma - Dr. Bors László
 • 14. Motoneuronbetegségek és myopátiák - Dr. Pál Endre

Gyakorlatok

 • 1. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 2. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 3. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 4. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 5. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 6. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 7. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 8. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 9. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 10. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 11. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 12. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 13. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 14. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 15. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 16. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 17. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 18. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 19. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 20. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 21. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 22. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 23. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 24. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 25. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 26. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 27. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 28. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében

Szemináriumok

Vizsgakérdések

Ágy melletti vizsga során a neurológiai betegvizsgálat megfelelő elsajátítását ellenőrizzük, a felsorolt fontosabb neurológiai kórjelek felismerését és azok általános orvostól elvárható szintű anatómiai-klinikai értelmezését várjuk el a hallgatótól. Elvárjuk továbbá leggyakoribb neurológiai kórképek (stroke, eszméletvesztések, szédüléses kórképek, parkinson kór, sclerosis multiplex, polyneuropathiák) klinikumának alapszintű ismeretét.
KÉRDÉSEK:
Akut stroke tünetei, diagnosztikája, ellátása
Eszméletvesztések differenciáldiagnózisa
Szédülések differenciáldiagnózisa
Parkinson kór
Sclerozis multiplex
Polyneuropathiák
A koponya és a gerinc fizikális vizsgálata
A meningeális izgalmi jelek vizsgálata
Szaglás és a visus tájékozódó vizsgálata, a látóidegfő neurológiai szempontból fontos eltérései
Konfrontális látótérvizsgálat és értékelése
Szemmozgások vizsgálata, szupranukleáris szemmozgászavarok
Pupillák vizsgálata, a pupillareakciók anatómiai értelmezése
Nervus trigeminus vizsgálata. A nervus trigeminus károsodásának tünetei
Nervus facialis vizsgálata. Faciális paresisek típusai
A hallás vizsgálata. Hallászavarok típusának megítélése tájékozódó hangvilla vizsgálattal
A vestibularis rendszer károsodásának tünetei
Nystagmusok
Dysarthria, dysphagia, garat- ás lágyszájpad reflex vizsgálata és értékelése (bulbaris tünetek) felismerése
Nervus hypoglossus vizsgálata
Mélyreflexek vizsgálata.
Pyramis-jelek (felső mozgató neuron tünetek) felismerése
Perifériás paresis (alsó mozgató neuron tünetek) felismerése
Az izomerő, izomtónus vizsgálata
Nervus ulnaris károsodás tünetei, különös tekintettel a sensoros érintettség felismerésére
Nervus medianus károsodás tünetei, különös tekintettel a sensoros érintettség felismerésére
Nervus radialis károsodásának tünetei
Nervus peroneus károsodásának tünetei
Felületes érzés-qualitások vizsgálata
A mélyérzés-qualitások vizsgálata
Disszociált érzészavar fogalma
A jellegzetes polyneuropathiás érzészavar
Végtag- és törzsataxia vizsgálata
Dix-Hallpike manőver elsajátítása
Eply - repozíciós manőver elsajátítása
Járás vizsgálata
Beszéd tájékozódó vizsgálata, beszédzavarok fő kategóriái
Motoros és szenzoros afázia
Temporalis lebeny károsodásának tünetei (klasszikus neuroanatómiai felfogás szerint)
Frontalis lebeny károsodásának tünetei (klasszikus neuroanatómiai felfogás szerint)
Parietalis lebeny károsodásának tünetei (klasszikus neuroanatómiai felfogás szerint)
Occipitalis lebeny károsodásának tünetei (klasszikus neuroanatómiai felfogás szerint)
Conus-cauda károsodás tünetei
Vegetatív működések tájékozódó vizsgálata
Tudat éberségének vizsgálata. Tudatzavarok
Eszméletlen beteg vizsgálata
Koponyaűri nyomásfokozódás általános tünetei, fontosabb intracraniális herniációk

Vizsgáztatók

 • Dr. Ács Péter
 • Dr. Aschermann Zsuzsanna
 • Dr. Bóné Beáta
 • Dr. Bosnyák Edit
 • Dr. Csécsei Péter
 • Dr. Cseh Tamás
 • Dr. Deli Gabriella
 • Dr. Faludi Béla
 • Dr. Horváth Réka
 • Dr. Juhász Annamária
 • Dr. Kuperczkó Diána
 • Dr. Lovadi Emese
 • Dr. Pál Endre
 • Dr. Pusch Gabriella
 • Dr. Sebők Ágnes
 • Dr. Tóth Márton Tamás
 • Dr. Trauninger Anita

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Ács Péter
 • Dr. Aschermann Zsuzsanna
 • Dr. Bóné Beáta
 • Dr. Bosnyák Edit
 • Dr. Csécsei Péter
 • Dr. Cseh Tamás
 • Dr. Deli Gabriella
 • Dr. Faludi Béla
 • Dr. Harmat Márk
 • Dr. Horváth Réka
 • Dr. Juhász Annamária
 • Dr. Karádi Zsófia
 • Dr. Kovács Norbert
 • Dr. Kuperczkó Diána
 • Dr. Lovadi Emese
 • Dr. Pál Endre
 • Dr. Pusch Gabriella
 • Dr. Rozgonyi Renáta
 • Dr. Sebők Ágnes
 • Dr. Tóth Márton Tamás
 • Dr. Trauninger Anita