« Oktatás

Neurológiai differenciáldiagnosztika, ritka neurológia betegségek, neurogenetika

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Sebők Ágnes (sebok.agnes@pte.hu), egyetemi adjunktus

Neurológiai Klinika

Tárgyadatok

Kód: OOE-NEG-T  |  1 kredit  |  Általános orvos |  Elektív modul  |  Tavaszi

Előfeltétel: Nincs

Óraszámok / félév

12 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 12 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 30 fő

Tematika

A kurzust IV-VI. éves hallgatóknak ajánljuk. A kurzus során érdekes esetek kapcsán tekintjük át egyes neurológiai betegségek diagnoszikáját, a tünetekből kiindulva a vizsgálati eredmények értékeléséig.
Az egyes tünetcsoportok hátterében álló lehetséges betegségekre koncentrálunk (pl. ataxiák, mentális retardáció, izomgyengeség, izomfogyás, epilepszia, dementia). Külön kiemeljük, mikor kell ritka/genetikai betegségre gondolni, és milyen diagnosztikus protokollt érdemes követni.
Az egyes témákhoz kapcsolódó elméleti ismeretek rövid összefoglalása után interaktív módon beszélünk meg eseteket és jutunk el közösen a diagnózisig. Önálló esetfeldolgozás, egyes esetekben klinikai esetbemutatás egészíti ki a megbeszélt anyagot.

Előadások

 • 1. Ataxiák differenciáldiagnosztikája - Dr. Sebők Ágnes
 • 2. Ataxiák differenciáldiagnosztikája 2. - Dr. Hadzsiev Kinga
 • 3. Mentális retardáció és demencia differenciáldiagnosztikája - Dr. Hadzsiev Kinga
 • 4. Demencia differenciáldiagnosztikája - Dr. Sebők Ágnes
 • 5. Spasticitiással járó kórképek 1. - Dr. Sebők Ágnes
 • 6. Spasticitiással járó kórképek 2. - Dr. Hadzsiev Kinga
 • 7. Epilepszia - metabolikus és öröklődő okok 1. - Dr. Sebők Ágnes
 • 8. Epilepszia - metabolikus vagy öröklődő okok 2. - Dr. Hadzsiev Kinga
 • 9. Tudatzavarok, neurometabolikus betegségek 1. - Dr. Sebők Ágnes
 • 10. Tudatzavarok, neurometabolikus betegségek 2. - Dr. Hadzsiev Kinga
 • 11. Írásbeli vizsga (Esetek feldolgozása) - Dr. Sebők Ágnes
 • 12. Írásbeli vizsga kérdéseinek megbeszélése - Dr. Hadzsiev Kinga

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

www.cncsc.hu

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Szabályzat alapján

Félévközi ellenőrzések

Aktív részvételt várunk az esetek megvitatásában.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Hiányzás pótlása: önálló esetfeldolgozás írásban.

Vizsgakérdések

1. Ataxiák (differenciáldiagnosztika, gyermek- és felnöttkori kezdetű formák)
2. Mentális retardáció és demencia (differenciáldiagnosztika, herediter és metabolikus okok)
3. Spasticitiással járó kórképek (gyermek- és felnöttkori kezdetű formák, herediter és metabolikus okok)
4. Epilepszia - metabolikus vagy öröklődő okok
5. Tudatzavarok, neurometabolikus betegségek (gyermek- és felnöttkori kezdetű formák, herediter és metabolikus okok)

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Hadzsiev Kinga
 • Dr. Sebők Ágnes