Foglalkozás- és Munkaegészségügyi Tanszék

A Foglalkozás-és Munkaegészségtani Tanszék (továbbiakban: Tanszék) feladata az Általános Orvostudományi Kar funkcióinak megfelelően az oktatás és kutatás. Kutatási fő profil a biomarkerek alkalmazhatósága a foglalkozás-egészségügyi gyakorlatban. Oktatási feladatok között a graduális és posztgraduális oktatás is szerepel. A graduális oktatás az Orvosi Népegészségtan kurikulumának keretében a hatos sorszámú résztárgy a Foglalkozás-orvostan, melynek oktatása 14 órában történik, ebből 7 előadás és 7 gyakorlati foglakozás van. Ezen 14 óra keretén belül a foglalkozásorvostan fő specifikumaival megismertetjük a hallgatókat. A félév tesztírással zárul, melyet jeggyel nem értékelünk, csak sikeres vagy sikertelen minősítést kapnak a hallgatók. Sikeres teszt megléte, feltétele az orvosi népegészségtani szigorlat megkezdésének.

A posztgraduális oktatást is a Tanszék koordinálja, a szakorvosjelöltek képzését felügyeli. A képzés akkreditált képzőhelyeken folyhat, az akkreditált minősítésről a grémium vezető szava dönt.

A Tanszék feladatai közé tartozik még a szakorvosok számára kötelező szintentartó és szabadon választható továbbképzések szervezése és az ehhez tartozó dokumentáció elkészítése, nyomon követése.