Az egység összes munkatársa

Dr. Schlégl Ádám

Dr. Schlégl Ádám

MD, PhD

egyetemi tanársegéd

Ortopédiai Klinika

Telefon: *0442

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Dr. Schlégl Ádám

Az EOS 2D/3D rendszer alacsony dózisú stereoradigraphként lehetőséget ad a gerinc-medence komplex és az alsó végtag felszíni 3D rekonstrukciójára, ezáltal számos anatómia és biomechnaikai paraméter mérésére. Kutatásunk célja, hogy felmérjük a módszer alkalmazási lehetőségeit.

Témavezető: Dr. Schlégl Ádám

A proximális femur csontos anatómiája kiemelt jelentőségű az ortopédiai gyakortlatban a csípőízületre kifejtett közvetlen, illetve a környező ízületek közvetett hatása miatt. A napi klinikai rutinban a komplex morfológiájú csontrészt csak 2D-s mérést lehetővé tévő konvencionális röntgenfelvételeken értékeljük. Vizsgálatunk célja a hagyományos mérési módszerek eredményeinek összehasonlítása az EOS 2D/3D technolgiával.

Témavezető: Dr. Schlégl Ádám

Prospektív vizsgálatunk során a sacroiliacalis ízület megnövekedett mozgásai és az ismeretlen eredetű derékfájdalom közötti összefüggést vizsgáljuk, azáltal hogy 3 különböző pozícióban megmérjük a medence incidenciáját. Nyugalmi testtartásban, teljesen előrehajlott és teljesen hátradőlt pozícióban feltételezésünk szerint az egészséges populációs kis részében, míg a derékfájdalommal rendelkező beteganyag szignifikánsan nagyobb hányadában fogunk különböző értékeket mérni bizonyítva a sacroiliacalis ízület hypermobilitását. A felvételek mikrodózisú protokollal készítenénk, a lehető legkisebb terület befogásával, így a sugárterhelés előre láthatóan nem fogja elérni az egy heti háttérsugárzásnak megfelelő terhelést. A kétirányú felvétel lehetőséget nyújt 3D rekonstrukcióra, így a medence pozíciójának pontos megítélésére.

Témavezető: Dr. Kovács Dániel

Társtémavezető: Dr. Schlégl Ádám

A prospektív diagnosztikai vizsgálatunkban a leggyakrabban használt klinikai mérési metódusok inter- és intraobserver vizsgálatát végezzük el. A vizsgálat során anonimizált módon begyűjtjük a vizsgált személyek egyes adatait (életkor, aktivitás, BMI, morfotípus), statisztikai kiértékelés céljából. Ezt követően ezek eredményeit, valamint az általunk kifejlesztett lézeres mérési metódus által nyert eredményeket vetjük össze a Gold standardnak tekinthető EOS sztereoradiografikus képalkotás mért értékeivel.

Témavezető: Dr. Schlégl Ádám

Társtémavezető: Dr. Schlégl Ádám

Röntgenadatbázisunkból kiválogatjuk azokat az EOS 2D/3D felvételeket, amelyeken a normál populáció vagy arthrotikus eltéréseket mutató csoport prezentációjára alkalmas személyekről készültek és elvégezzük ezen esetek alsó végtagi 3D rekonstrukcióját értékelve a jelentős biomechanikai paramétereket.

Témavezető: Dr. Schlégl Ádám

A prospektív randomizált kontrollált vizsgálatunkban két eltérő típusú műtéti tervezést hasonlítunk össze. A hagyományosan használt 2D tervezést hasonlítjuk össze egy új típusú tervező folyamattal. Az új típusú folyamat során preoperatív EOS képalkotást és 3D rekonstukciót követően hozzá kapcsolódó rúdtervező szoftverrel tervezett 3D nyomtatott rúdsablont használunk a rúd alakjának pontosítása érdekében. Műtét után közvetlenül EOS képalkotóval vizsgáljuk a két típusú tervezés közti különbséget.