Ortopédia - gyakorlati készségfejlesztés

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 24 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-GKO-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOK-ORT-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő – max. 5 fő

Campus kurzusként elérhető 5 fő számára. Campus-karok: ÁOK

Tematika

A kurzus célja, hogy a hallgatók az ügyeleti és ambuláns betegellátás, valamint a műtéti tevékenységben történő aktív részvétel során gyakorlati készségeiket bővítsék és elmélyítsék. A kurzus során a hallgatók a megadott időpontokra (ambulancia, ügyelet, műtéti program) az intézet titkárságán iratkozhatnak fel. A hallgatóknak lehetőségük nyílik a felnőtt és gyermekortopédiai betegellátás teljes vertikumában a gyakorlati ismeretek megszerzésére és aktív tevékenységre. A tantárgy elfogadásához a 30 óra gyakorlatot minimum 5, lehetőség szerint 7-8 részletben kell teljesíteni.

Előadások

Gyakorlatok

 • 1. Betegvizsgálat
 • 2. Betegvizsgálat
 • 3. Betegvizsgálat
 • 4. Betegvizsgálat
 • 5. Betegvizsgálat
 • 6. Betegvizsgálat
 • 7. Betegvizsgálat
 • 8. Betegvizsgálat
 • 9. Részvétel ambulancián
 • 10. Részvétel ambulancián
 • 11. Részvétel ambulancián
 • 12. Részvétel ambulancián
 • 13. Részvétel ambulancián
 • 14. Részvétel ambulancián
 • 15. Részvétel ambulancián
 • 16. Részvétel ambulancián
 • 17. Részvétel műtői tevékenységben
 • 18. Részvétel műtői tevékenységben
 • 19. Részvétel műtői tevékenységben
 • 20. Részvétel műtői tevékenységben
 • 21. Részvétel műtői tevékenységben
 • 22. Részvétel műtői tevékenységben
 • 23. Részvétel műtői tevékenységben
 • 24. Részvétel műtői tevékenységben

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

-

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

-

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Beszámoló.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

-

Vizsgakérdések

Gyakorlati készségekről történő beszámolás gyakorlati számonkérés alkalmával.
Kötelezően elsajátítandó készségek:
1. Önálló kötéscsere
2. Önálló varratszedés
3. Önálló drain kivétel
4. Műtéti bemosakodás
5. Műtéti asszisztálás
6. Gipszelés segítséggel
7. Gyógyászati segédeszköz felhelyezés segítséggel

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Antal Hunor
 • Dr. Horváth Ádám
 • Dr. Horváth Gábor
 • Dr. Kalmár Gergely
 • Dr. Kérő Gábor
 • Dr. Kovács Dániel
 • Dr. Kuzsner József György
 • Dr. Schlégl Ádám Tibor
 • Dr. Szabó Tamás
 • Dr. Szuper Kinga