Műtéti feltárások az ortopédiában – cadaver kurzus

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 12 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-CAK-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

OOK-ORT-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 4 fő – max. 8 fő

Tematika

A kurzus célja, hogy bevezesse a hallgatókat a nagyízületek típusos műtéti feltárásaiba. A foglalkozásokra a MediSkillsLab Tanműtőjében kerül sor. A kurzus során áttekintjük a régió anatómiáját, majd cadaverek segítségével gyakoroljuk a típusos feltárásokat. A gyakorlatok tömbösítve, hétvégén kerülnek megrendezésre.

Előadások

 • 1. Bevezetés - Dr. Schlégl Ádám Tibor
 • 2. Ortopédia tárgya, alapvető műtéti típusok - Dr. Schlégl Ádám Tibor
 • 3. Térdízület klinikai anatómiája - Dr. Schlégl Ádám Tibor
 • 4. Térdízület típusos feltárásai - Dr. Schlégl Ádám Tibor
 • 5. Csípőízület klinikai anatómiája - Dr. Schlégl Ádám Tibor
 • 6. Csípőízület típusos feltárásai - Dr. Schlégl Ádám Tibor
 • 7. Vállízület klinikai anatómiája - Dr. Schlégl Ádám Tibor
 • 8. Vállízület típusos feltárásai - Dr. Schlégl Ádám Tibor
 • 9. Láb klinikai anatómiája - Dr. Schlégl Ádám Tibor
 • 10. Láb feltárásai - Dr. Schlégl Ádám Tibor
 • 11. Műtéti rekonstrukciók I. - Dr. Schlégl Ádám Tibor
 • 12. Műtéti rekonstrukciók II. - Dr. Schlégl Ádám Tibor

Gyakorlatok

 • 1. Ismerkedés a tanműtővel, biztonsági oktatás
 • 2. Műtéttani alapismertek
 • 3. Térdízület feltárásai I.
 • 4. Térdízület feltárásai II.
 • 5. Csípőízület feltárásai I.
 • 6. Csípőízület feltárásai II.
 • 7. Csípőízület feltárásai III.
 • 8. Csípőízület feltárásai IV.
 • 9. Vállízület feltárásai I.
 • 10. Vállízület feltárásai II.
 • 11. Térdarthroscopia alapjai I.
 • 12. Térdarthroscopia alapjai II.

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

S. Hoppenfeld, P. deBoer, R. Buckley: Surgical Exposures in Orthopaedics

A félév elfogadásának feltételei

Szóbeli számonkérés és egy típusos feltárás bemutatása.

Félévközi ellenőrzések

A kurzus elfogadásának feltétele egy típusos nagyízületi feltárás bemutatása.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs

Vizsgakérdések

A kurzus elfogadásának feltétele egy típusos nagyízületi feltárás bemutatása.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Schlégl Ádám Tibor