Az egység összes munkatársa

Prof. Dr. Tényi Tamás

Prof. Dr. Tényi Tamás

MTA doktora

egyetemi tanár , klinikaigazgató

Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Telefon: *37663

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás

A Capgras szindróma

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás

A Ganser szindróma

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás

A minor congenitalis anomáliák pszichiátriai betegségekben

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás

A művészetterápia lehetőségei a pszichózis kezelésében

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás

A pszichiátria története - paradigmák és korszakok

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás

A pszichodinamikus   pszichiátria   szemléletének   változása   a   legújabb   csecsemő megfigyelés-vizsgálatok tükrében

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás

A pszilocibin helye a pszichiátriai betegségek kezelésében

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás

A szkizofrénia korszerű terápiája - irodalmi áttekintés

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás

A truman show téveszme

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás

Az Ekbom-szindróma

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás

Csáth Géza élete, munkássága és betegsége

Témavezető: Prof. Dr. Fekete Sándor

Társtémavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás

Depresszió, pszichózis és öngyilkosság - pszichopathológia a filmmûvészetben és
zenében

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás

Társtémavezető: Dr. Herold Róbert

Filozófia és pszichiátria (Ismeretelmélet, hermeneutika, posztmodern)

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás

Filozófia és pszichiátria (Ismeretelmélet, hermeneutika, posztmodern)

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás

Georg Trakl - alkotáslélektani és befogadáslélektani vizsgálat

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás

Társtémavezető: Dr. Simon Diána

A hallgató a szkizofrénia kóreredetében szerepet játszó immunológiai mechanizmusokat tanulmányozza. Szkizofrén betegek vérmintáiból gyulladásos markerek azonosítása történik. A hallgató részt vesz a klinikai diagnosztikai munkában, a minták gyűjtésében és elemzésében, az eredmények kiértékelésében és interpretálásában.

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás

Kapcsolat és kommunikáció szkizofrén betegekkel - a KOMP módszer

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás

Társtémavezető: Dr. Csábi Györgyi

Magatartási fenotípusok mentális retardációban

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás

Mentalizáció és pszichopathológia

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás

Társtémavezető: Dr. Varga Eszter

Mentalizációs zavar és nyelvpragmatikai teljesítmény borderline személyiségzavarban

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás

Nietzsche és a pszichoanalízis

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás

Nyelv és pszichózis

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás

Társtémavezető: Dr. Herold Róbert

Nyelv és pszichózis

Témavezető: Dr. Simon Mária

Társtémavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás

Pszichiátria és művészet

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás

Pszichotikus művészek

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás

Pszichotikusok költészete - befogadáslélektani vizsgálatok

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás

Társtémavezető: Dr. Halmai Tamás

Szkizofrénia és erőszakos magatartás-empirikus vizsgálat és irodalmi áttekintés

Témavezető: Dr. Vörös Viktor

Társtémavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás

Transz-kulturális pszichiátria, ritka szindrómák (Capgras, Cotard stb.)