PoteCross - Orvosi és biomedicinális szakfordító

PoteCross - Orvosi és biomedicinális szakfordító

Orvosi és biomedicinális szakfordítókra napjainkban komoly szükség van, hiányuk jelentős a munkaerőpiacon. A minőségi szakfordítás és lektorálás különösen keresetté vált számos orvos- és egészségtudományi területen: a szabványosítási eljárásokhoz, nemzetközileg elfogadott protokollok kialakításához, egészségügyi biztosítási rendszerek dokumentációjának létrehozásához, egészségügyi tájékoztató anyagok megírásához, ill. egyéb hivatalos dokumentumok elkészítéséhez. E fordítási feladatok szakszerű ellátására leginkább azok a szakemberek alkalmasak, akik rendelkeznek nemcsak megfelelő szintű nyelvtudással, hanem speciális szakfordítási ismeretekkel és készségekkel is.

Célunk olyan versenyképes szakfordítók képzése, akik kompetensek angol-magyar, ill. magyar-angol irányú írásbeli nyelvi közvetítésre, fordítási, szakfordítási, valamint nyelvi lektorálási és kiadványszerkesztési feladatok ellátására.

A PoteCross program alatt megszerzett kreditek elfogadottá válhatnak a PTE ÁOK orvosi és biomedicinális szakfordító szakirányú továbbképzési szakán.

A PoteCross képzést és az igény szerint ezt követő posztgraduális képzést a Szak- és Továbbképző Központ szervezeti keretei között és az Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet szakmai együttműködése mellett, Dr. Warta Vilmos egyetemi docens, intézetigazgató szakvezetésével kívánjuk megvalósítani.

Tárgyak listája

Foglalkozás fajtája, munkarendje: jelenléthez kötött vagy online

Képzés helyszíne: PTE ÁOK Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet

Kapcsolat:

Dr. Warta Vilmos: vilmos.warta@aok.pte.hu

Major Róbertné nyelvi.intezet@aok.pte.hu