Az egység összes munkatársa

Dr. Buzás Péter

Dr. Buzás Péter

M.S. Ph.D.

egyetemi docens , mb. intézetigazgató

Élettani Intézet

Telefon: 31749

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Dr. Kóbor Péter

Társtémavezető: Dr. Buzás Péter

A kutatás témája a kérgi visszacsatolásnak a látópálya thalamikus átkapcsoló magjára, a corpus geniculatum laterale-ra (CGL) gyakorolt hatásának vizsgálata éber, szabadon mozgó macskában. A CGL meglepő módon több szinaptikus bemenetet kap látókérgi neuronok axonjaitól, mint a retinából érkező afferensektől. E számbeli fölény ellenére a CGL-t sokáig egyszerű reléállomásnak tekintették, a cortico-genicularis visszacsatolásnak a vizuális feldolgozásban betöltött szerepéről pedig a mai napig meglehetősen keveset tudunk. Kutatócsoportunk korábban thalamikus idegsejteket jellemzett macska CGL-ben, ezúttal pedig azt szeretnénk megvizsgálni, hogy a látókéregből érkező visszacsatolás hogyan modulálja a CGL sejtek válaszait és ez a hatás sejttípusonként miben különbözik. Laboratóriumunkban tréningezett, viselkedő macskákon végzett telemetriás (vezeték nélküli) elektrofiziológiai módszerekkel, valamint az EEG- és egysejtelvezetésből származó adatok kiértékelésével ismerkedhetnek meg az érdeklődő hallgatók. Kutatásunk hozzájárul a cortico-genicularis visszacsatolás szerepének jobb megismeréséhez.

Témavezető: Dr. Buzás Péter

Társtémavezető: Dr. Cziger-Nemes Vanda


A jelen kutatás témája a 3D látás élettani alapja. A térlátás létrejöttéhez a látórendszernek meg kell találnia a két szem retinájára vetülő, egymásnak megfeleltethető (korrespondáló) képpontokat. Speciális vizuális ingerekkel, úgynevezett random pont korrelogramokkal és pszichofizikai módszerekkel vizsgáljuk a sztereopszis alapszintű folyamatait. Feltérképezzük, hogy a térlátás folyamatai milyen mértékben érzékenyek zavaró ingerekre (maszk), a két szembe érkező képek információ tartalmára és hasonlóságára. 

Témavezető: Dr. Buzás Péter

Társtémavezető: Dr. Kóbor Péter

A kutatás témája a 3D látás biológiai alapja. Újabb elméletek szerint a binokuláris információt az agy két párhuzamos csatornán, egymástól különböző módon és más funkciók céljára dolgozza fel. Kutatásunkban igyekszünk tetten érni és jellemezni e két mechanizmust. Ehhez trükkös filmszekvenciákkal, ún. dinamikus véletlen pont sztereogrammokkal kiváltott válaszokat mérünk pszichofizikai, elektrofiziológiai (EEG, LFP és többelektródás egysejt elvezetés) és funkcionális képalkotó (optical imaging, fMRI) módszerekkel.

Neurophysiology of parallel processing mechanisms in stereoscopic vision in animal experiments

This project concerns the biological basis of 3D vision. A recent theory claims that binocular information is processed by two functionally distinct, parallel channels in the brain. Here, we would like to identify and characterise these two mechanisms by measuring responses to tricky movies, so-called dynamic random dot stereograms. We use psychophysical, electrophysiological (EEG, LFP and multichannel single-unit recording) and functional imaging (optical imaging, fMRI) methods.

Témavezető: Dr. Jandó Gábor

Társtémavezető: Dr. Buzás Péter

A projekt célja olyan küklopszi, anaglyph random pont szereogram ingerek kifejlesztése, melyek nem igénylik a monitor színkalibrációját vagy illesztését az alkalmazott szinszűrőkhöz,  de alkalmasak mind humán, mind pedig macska binokuláris információ feldolgozó rendszerének objektív vizsgálatára. 

Témavezető: Dr. Buzás Péter

Társtémavezető: Dr. Kóbor Péter

A kutatás témája a színlátás biológiai alapja. Az utóbbi időben felfedeztünk egy idegsejt-populációt macskák corpus geniculatum laterale magjában, amelyek az embernél is megtalálható kék-sárga színopponencia ősi formáját képviselik. A jelen kutatás célja tovább követni ezen pálya útját mind a retina, mind pedig az agykéreg felé. Ehhez laboratóriumunkban elektrofiziológiai, pályajelölési és immuncitokémiai módszereket használunk. Kutatásaink hozzájárulnak a színlátás evolúciós alapjainak és a színinformáció agykérgi feldolgozási mechanizmusának megértéséhez.

Témavezető: Dr. Buzás Péter

Társtémavezető: Dr. Buzásné Telkes Ildikó

Látásunk alapját a retina ganglionsejtjeiből érkező információ képezi. A különböző ganglionsejt típusok a fotoreceptorokkal változatos összeköttetésben állnak, melyek meghatározzák, hogy a retinára vetülő képnek mely aspektusát továbbítják az agy többi része felé. Ezen hálózatokat igyekszünk felderíteni az idegsejtek specifikus, fluoreszcens jelölésével.

Témavezető: Dr. Buzás Péter

Társtémavezető: Dr. Jandó Gábor

A kutatás témája a 3D látás biológiai alapja. Újabb elméletek szerint a binokuláris információt az agy két párhuzamos csatornán dolgozza fel, melyekben a szín információnak eltérő szerepe van. Kutatásunkban igyekszünk tetten érni és jellemezni e két mechanizmust. Ehhez trükkös filmszekvenciákkal, ún. dinamikus véletlen pont sztereogrammokkal kiváltott válaszokat mérünk pszichofizikai, elektrofiziológiai (EEG) és funkcionális képalkotó (fMRI) módszerekkel.