Az egység összes munkatársa

Dr. Borbély Éva

Dr. Borbély Éva

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Prof. Dr. Helyes Zsuzsanna

Társtémavezető: Dr. Borbély Éva

A proteáz-aktivált receptorok (PAR2 és PAR4) tripszinnel/triptázzal aktiválhatók, G-proteinhez kapcsolt receptorok, amelyek többek között a primér szenzoros neuronokon is megtalálhatók. A PAR-aktiváció akut perifériás hatásaiban neurogén mechanizmusok is szerepet játszanak a gyulladás- és fájdalomkeltő, valamint vazoaktív peptidek (P-anyag, neurokinin A, hemokinin-1, kalcitonin gén-rokon peptid) szenzoros idegvégződésekből történő felszabadításán keresztül. Kísérleteinkben ezért hízósejt triptázzal (MCT), valamint szelektív szintetikus PAR2 és PAR4 receptor agonistákkal kiváltott PAR-aktiváció hatásait és mechanizmusait vizsgáltuk akut artritisz egérmodelljeiben.

Témavezető: Dr. Borbély Éva

Társtémavezető: Dr. Hunyady Ágnes

A TRPV1 és A1 receptorok központi idegrendszeri lokalizációja felveti ezeknek az ioncsatornáknak pszichiátriai kórképekben való részvételét. Az aktivációjukkal felszabaduló SP, Neurokinin A szorongásos és depressziós kórképekben betöltött szerepére  neurokinin 1 és 2 (NK1 és NK2) receptor antagonistákkal szolgáltattak korábban adatokat. Az újabban felfedezett tachykinin, a hemokinin-1 (HK-1), szintén jelen van számos agyterületen, ám kötődési helye, receptor aktivációs mechanizmusai és jelátviteli folyamatai valószínűleg eltérnek a többi tachykininétől. Kísérleteinkben ezért ezen receptorok és neuropeptidek szerepét vizsgáljuk génhiányos egerek és receptor antagonisták/agonisták segítségével viselkedési és immunhisztokémiai módszerekkel.