Az egység összes munkatársa

Dr. Kecskés Angéla

Dr. Kecskés Angéla

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Dr. Kecskés Angéla

A TRPA1 egy nem szelektív kationcsatorna, amelyet számos irritáló, fájdalmas hideg és gyulladásgátló citokin aktivál. Mivel Ca2+, Na+ és K+ áteresztő, aktiválása membrán depolarizációt, akciós potenciált és neurotranszmitter felszabadulást eredményez mind az agyban, mind periférián. Főleg primer szenzoros neuronokban és hámsejtekben fejeződik ki, de felnőtt és fejlődő egér agyában a Trpa1 expressziót alig vizsgálták. Ezért a kutatásunk fő céljai (i) a Trpa1 mRNS expressziójának térbeli és időbeli feltérképezése a fejlődő egér agy sagittális és koronális metszetein RNAscope in situ hibridizációs technológia alkalmazásával, mivel specifikus α-TRPA1 antitest kereskedelmi forgalomban nem elérhető; (ii) a Trpa1-pozitív régiók specifikus neuronális markerekkel történő lokalizálása, akár multiplex RNAscope, akár RNAscope technológiával kombinált immunfestési eljárással.