Az egység összes munkatársa

Dr. Zsidó Balázs Zoltán

Dr. Zsidó Balázs Zoltán

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Dr. Hetényi Csaba

Társtémavezető: Dr. Zsidó Balázs Zoltán

A vírusok kevésbé mutálódó fehérjéit, mint például a kapszid fehérjéket célozzuk meg olyan kis molekulákkal, amelyek e fehérjékhez erősen kötődnek és a vírus kapszidjának felépülését gátolják. Munkánk során atomi felbontású szerkezetekkel dolgozunk.

Témavezető: Dr. Hetényi Csaba

Társtémavezető: Dr. Zsidó Balázs Zoltán

A hiszton fehérjék poszt-transzlációs módosulásai és kölcsönhatásaik a klasszikus genetikai kódhoz hasonlóan több betegség molekuláris biológiai hátterét képezik. A hisztonok kölcsönhatásainak vizsgálata és módosítása a célunk, atomi felbontású szerkezetek felhasználásával.

Témavezető: Dr. Hetényi Csaba

Társtémavezető: Dr. Zsidó Balázs Zoltán

Az epigenetika fontos szerepet játszik különféle betegségek pathomechanizmusában. A nukleoszóma hiszton fehérjéinek módosulásai, a „hiszton kód” alapvető az epigenetikai hátterű betegségek megértésében. A projektben a módosulásoknak a hisztonok szerkezetére és kölcsönhatásaira kifejtett hatásait vizsgáljuk, fókuszálva a betegségek pathomechanizmusaiban betöltött szerepükre. Vizsgálatainkhoz szerkezeti bioinformatikai eszközöket használunk.

Témavezető: Dr. Hetényi Csaba

Társtémavezető: Dr. Zsidó Balázs Zoltán

A HIV kapszid összeszerelődésének támadása az AIDS elleni küzdelem bíztató stratégiája. A virális kapszid fehérjéi a gyógyszertervezés jó célpontjai, alacsony mutációs hajlandóságuk miatt. A projektben a meglévő összeszerelődés-gátlók kerülnek gyűjtésre és a hatásmechanizmusuk vizsgálata történik, számítógépes technikákkal. Az összegyűjtött információk és feltárt mechanizmusok birtokában új gátlószerek tervezésére is sor kerül.

Témavezető: Dr. Hetényi Csaba

Társtémavezető: Dr. Zsidó Balázs Zoltán

A GFR a veseműködés leírására szolgáló alapvető klinikai paraméter. A jelen téma magába foglalja a GFR, mint kreatinin clearance meghatározására szolgáló módszerek összehasonlító irodalmi feldolgozását. Amennyiben irodalmi, valamint elektronikus egészségügyi betegadatok elérhetőek lesznek, úgy azok statisztikai feldolgozása révén felülvizsgáljuk a jelenlegi GFR számító módszerek szignifikanciáját és javaslatot teszünk esetleges változtatásukra. Szintén a hozzáférhető adatok függvényében a GFR függését megvizsgáljuk fontos élettani paraméterektől is, mint például a vérnyomás.

Témavezető: Dr. Hetényi Csaba

Társtémavezető: Dr. Zsidó Balázs Zoltán

A kutatás során aktuális gyógyszer-újrapozícionálási lehetőségeket vizsgálunk meg a célpont-ligandum komplex szerkezetek előállításával és kiértékelésével. A kutatómunka során naprakész farmakoinformatikai módszereket alkalmazunk.

Témavezető: Dr. Hetényi Csaba

Társtémavezető: Dr. Zsidó Balázs Zoltán

A fehérje-fehérje kölcsönhatások a jelátviteli útvonalak szerkezeti kulcsát jelentik. E kölcsönhatások támadása kisebb méretű ligandumokkal a gyógyszertervezés egyik aktuális kihívását jelenti. A projektben feltérképezzük az eddigi hatásos ligandumokat, kötődésük módját és szerkezeti következtetéseket vonunk le új ligandumok tervezéséhez.