« Oktatás

Bevezetés a génsebészetbe

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Sándor Zoltán (zoltan.sandor@aok.pte.hu), tudományos főmunkatárs

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Tárgyadatok

Kód: OOF-BGS-T  |  2 kredit  |  Általános orvos |  Fakultatív modul  |  Őszi

Előfeltétel: Nincs

Óraszámok / félév

0 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 22 óra szeminárium = összesen 22 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő – max. 20 fő

Campus kurzusként elérhető 10 fő számára. Campus-karok: ÁOK TTK

Tematika

A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a genetikai anyag manipulálásának módszereit (génsebészet, genetic engineering). Bemutatja a génsebészet alap technikáit és legújabb lehetőségeit, valamint a gyógyszerfejlesztésben és orvostudományban betöltött szerepét.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Nukleinsavak kémiai szerkezete, funkcióik
 • 2. Különleges és Kémiailag módosított nukleinsavak
 • 3. Oligonukleotid és gén szintézis
 • 4. Gélelektroforézis, DNS szekvenálási eljárások
 • 5. Polimerázok és alkalmazásaik
 • 6. Polimeráz láncreakció
 • 7. Nukleinsav módosító enzimek és alkalmazásaik I.
 • 8. Nukleinsav módosító enzimek és alkalmazásaik II.
 • 9. cDNS klónozás, alap klónozó vektorok
 • 10. Expressziós és rekombinációs vektor rendszerek
 • 11. Genetikai anyag bejuttatása a sejtekbe
 • 12. Virális vektor rendszerek, transzpozonok
 • 13. Transzgenikus és knockout állatok készítése
 • 14. Lox-P rendszer, kondícionális knockout állatok
 • 15. RNS interferencia, knockdown technológiák
 • 16. Mesterséges nukleázok, genom manipuláció
 • 17. Optogenetika
 • 18. Mesterséges evolúciós technikák
 • 19. Génterápia
 • 20. Rekombináns DNS technológia a gyógyszergyártásban
 • 21. Projekt értékelés I
 • 22. Projekt értékelés II

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

nincs

Saját oktatási anyag

Szemináriumi PowerPoint előadás

Jegyzet

nincs

Ajánlott irodalom

nincs

A félév elfogadásának feltételei

Nincs

Félévközi ellenőrzések

Nincs

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs

Vizsgakérdések

nincs

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Sándor Zoltán