« Oktatás

Kábítószer, gyógyszer, élvezeti szer abúzus

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Sánticsné Dr. Pintér Erika (erika.pinter@aok.pte.hu), egyetemi tanár

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Tárgyadatok

Kód: OOE-DRO-T  |  1 kredit  |  Általános orvos |  Elektív modul  |  Tavaszi

Előfeltétel: OOK-GT2-T teljesített

Óraszámok / félév

12 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 12 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 50 fő

Tematika

A kurzus célja, hogy ismertesse a hallgatókkal a gyógyszer, kábítószer, élvezeti szer abúzusokkal kapcsolatos általános fogalmakat, az abúzus kialakulásának élettani, biokémiai hátterét. A rendelkezésre álló idő alatt szisztematikusan áttekintjük a legfontosabb abúzus-szerek farmakológiai jellemzőit, az abúzus tüneteit, veszélyeit, a kezelés lehetséges módjait. A szereket a következő csoportosításban tárgyaljuk: Ópiodok, altatók, nyugtatók, alkohol, pszichomotoros stimulánsok (amfetamin és rokonai, kokain), koffein, nikotin, pszichedelikumok (LSD, meszkalin, fenciklidin), kannabisz, ipari oldószerek. A farmakológiai ismeretanyag tárgyalása után, az abúzusok kezelésének gyakorlati problémáiról hallhatnak a résztvevők. A kurzus végén a hallgatók 5-10 perces ppt prezentációkat mutatnak be az általuk választott abúzussal kapcsolatos témákból.

Előadások

 • 1. Az abúzus fogalma, dependencia, tolerancia fogalma, élettani, farmakológiai háttere - Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 2. Az abúzus fogalma, dependencia, tolerancia fogalma, élettani, farmakológiai háttere - Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 3. Opioidok abúzusa - Dr. Horváth Ádám István
 • 4. Szorongásoldók, altatók, nyugtatók abúzusa. Inhalánsok. - Dr. Horváth Ádám István
 • 5. Alkohol abúzus - Dr. Horváth Ádám István
 • 6. Pszichostimulánsok abúzusa - Dr. Horváth Ádám István
 • 7. Pszichedelikumok, hallucinogének, kannabisz - Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 8. Dizájner drogok - Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 9. Az abúzus gyakorlati problémái - Dr. Szemelyácz János
 • 10. Az abúzus gyakorlati problémái - Dr. Szemelyácz János
 • 11. Hallgatók PPT prezentációi - Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 12. Írásbeli vizsga - Sánticsné Dr. Pintér Erika

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Intranet. Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet. Oktatási anyagok.

Jegyzet

Általános farmakológia. Gyógyszerrendeléstan, egyetemi jegyzet, PTE-ÁOK

Ajánlott irodalom

Bayer István: A drogok történelme. A kábítószerek története az ókortól napjainkig, Aranyhal Könyvkiadó, Budapest
Brian Preston: Fűbolygó, Carthaphilus Kiadó
Beck Judit: Nagy drogkönyv, Glória Kiadó, Budapest
Dominic Streatfeild: Kokain, HVG Kiadó, Budapest
Bagdy György: Amit az ecstasyról tudni kell, Akadémiai Kiadó, Budapest
Csáth Géza: Fej a pohárban, Magvető Kiadó
Charles Baudelaire: A mesterséges menyországok, Fekete Sas Kiadó, Budapest
Albert Hofmann: LDS. Bajkeverő csodagyerekem, Edge 2000 Kft

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Írásbeli vizsga a kurzus anyagából.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs lehetőség.

Vizsgakérdések

1. Az abúzus fogalma, dependencia, tolerancia fogalma, élettani, farmakológiai háttere
2. Opioidok abúzusa
3. Szorongásoldók, altatók, nyugtatók abúzusa. Inhalánsok.
4. Alkohol abúzus
5. Pszichostimulánsok abúzusa
6. Pszichedelikumok, hallucinogének, kannabisz
7. Dizájner drogok

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói