« Oktatás

Szentágothai és Idegtudományi Centrum Szemináriumsorozat

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna (zsuzsanna.helyes@aok.pte.hu), egyetemi tanár

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Tárgyadatok

Kód: OFF-SIS-T  |  1 kredit  |  Fogorvos |  Fakultatív modul  |  Minden félévben

Előfeltétel: OFA-EF2-T teljesített , OFP-KT1-T egyidejű felvétel , OFP-PO1-T egyidejű felvétel

Óraszámok / félév

0 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 12 óra szeminárium = összesen 12 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő – max. 50 fő

Campus kurzusként elérhető 50 fő számára. Campus-karok: ÁOK GYTK TTK

Tematika

A Szentágothai szemináriumokon havonta 1 alkalommal (2 óra) a kutatóközpont egy csoportja számol be az eredményeiről, gyakran meghívott előadókkal, magyar és/vagy külföldi kollaborációs partnerekkel. Emellett a Szentágothai Kutatóközpontban a PTE Idegtudományi Centruma is havi rendszerességgel tart szemináriumokat (1x2 óra), amelyeken a résztvevő munkacsoportok tartanak tudományos előadásokat.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. A Szentágothai Kutatóközpont egyik kutatócsoportjának tudományos előadása meghívott előadóval.
 • 2. A Szentágothai Kutatóközpont egyik kutatócsoportjának tudományos előadása meghívott előadóval.
 • 3. A PTE Idegtudományi Centrum egyik kutatócsoportjának tudományos előadása meghívott előadóval.
 • 4. A PTE Idegtudományi Centrum egyik kutatócsoportjának tudományos előadása meghívott előadóval.
 • 5. A Szentágothai Kutatóközpont egyik kutatócsoportjának tudományos előadása meghívott előadóval.
 • 6. A Szentágothai Kutatóközpont egyik kutatócsoportjának tudományos előadása meghívott előadóval.
 • 7. A PTE Idegtudományi Centrum egyik kutatócsoportjának tudományos előadása meghívott előadóval.
 • 8. A PTE Idegtudományi Centrum egyik kutatócsoportjának tudományos előadása meghívott előadóval.
 • 9. A Szentágothai Kutatóközpont egyik kutatócsoportjának tudományos előadása meghívott előadóval.
 • 10. A Szentágothai Kutatóközpont egyik kutatócsoportjának tudományos előadása meghívott előadóval.
 • 11. A PTE Idegtudományi Centrum egyik kutatócsoportjának tudományos előadása meghívott előadóval.
 • 12. A PTE Idegtudományi Centrum egyik kutatócsoportjának tudományos előadása meghívott előadóval.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Nincs

Saját oktatási anyag

Nincs

Jegyzet

Nincs

Ajánlott irodalom

Nincs

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Nincs.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs.

Vizsgakérdések

Nincs

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna