« Oktatás

Mérgező gombák, gombamérgezések

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Barthó Loránd (lorand.bartho@aok.pte.hu), egyetemi tanár

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Tárgyadatok

Kód: OOF-GOM-T  |  2 kredit  |  Általános orvos |  Fakultatív modul  |  Őszi

Előfeltétel: Nincs

Óraszámok / félév

24 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 24 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 50 fő

Campus kurzusként elérhető 20 fő számára. Campus-karok: ETK GYTK TTK

Tematika

Az általános orvosnak fontos feladata lehet gombamérgezések kórismézése és első ellátása.
A kurzus ismerteti:
- a gombamérgezések fajtáit, tüneteit
- a citotoxikus gombamérgek hatásmechanizmusait
- a fontosabb mérgező gombák és ehető "párjaik" morfológiai jegyeit
- az általános orvos teendőit gombamérgezés esetén
Az előadások gazdag képanyaggal vannak illusztrálva.

Előadások

 • 1. Bevezetés - Dr. Barthó Loránd
 • 2. Galócák és mérg. - Dr. Barthó Loránd
 • 3. Galócák és mérg. - Dr. Barthó Loránd
 • 4. Más fehérspórás g. és mérg. - Dr. Barthó Loránd
 • 5. Más fehérspórás g. és mérg. - Dr. Barthó Loránd
 • 6. Más fehérspórás g. és mérg. - Dr. Barthó Loránd
 • 7. Más fehérspórás g. és mérg. - Dr. Barthó Loránd
 • 8. Rózsaszín-, barna- és feketespórás g. és mérg. - Dr. Barthó Loránd
 • 9. Rózsaszín-, barna- és feketespórás g. és mérg. - Dr. Barthó Loránd
 • 10. Rózsaszín-, barna- és feketespórás g. és mérg. - Dr. Barthó Loránd
 • 11. Rózsaszín-, barna- és feketespórás g. és mérg. - Dr. Barthó Loránd
 • 12. Rózsaszín-, barna- és feketespórás g. és mérg. - Dr. Barthó Loránd
 • 13. Csöves és tüskés termőrétegű g. és mérg. - Dr. Barthó Loránd
 • 14. Csöves és tüskés termőrétegű g. és mérg. - Dr. Barthó Loránd
 • 15. Ama- és fallotoxinok molek. hatásmechanizmusa - Dr. Szeberényi József
 • 16. Ama- és fallotoxinok molek. hatásmechanizmusa - Dr. Szeberényi József
 • 17. Csöves és tüskés termőrétegű g. és mérg. - Dr. Barthó Loránd
 • 18. Nem-kalapos g. és mérg., Félévközi vizsga - Dr. Barthó Loránd
 • 19. Muszkarin, muszcimol, iboténsav - Dr. Barthó Loránd
 • 20. Koprin, orellanin, aflatoxin - Dr. Barthó Loránd
 • 21. Általános teendők - Dr. Barthó Loránd
 • 22. Gombamérgezések alapvető klinikai tünettana, „indigestio” - Dr. Barthó Loránd
 • 23. Ismétlés, vizsga - Dr. Barthó Loránd
 • 24. Vizsga - Dr. Barthó Loránd

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Nincs

Saját oktatási anyag

CD-n kiadott képanyag (feliratozott vizsgaanyag). Jelzi a fajok relatív fontosságát is a kurzus szempontjából.
A fogalmak többségét az előadó megmagyarázza. Egyes dolgoknak - a hallgató előképzettségének függvényében - utána kell nézni.

Jegyzet

Nincs, a foglalkozásokon készített jegyzeteiket használják

Ajánlott irodalom

Nincs

A félév elfogadásának feltételei

Szóbeli vizsga letétele a 12. héten

Félévközi ellenőrzések

Szóbeli vizsga a 11-12. héten

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Egyéni felkészülés - kollégák előadásjegyzetei, kivételes esetben internetes anyagok

Vizsgakérdések

Kettő vagy több az alábbiak közül:
A gyilkos galóca leírása és mérgezése
A mérgező galócafélék leírása és mérgezése (kiv.: gyilkos galóca)
Mérgező és ehető őzlábgombák elkülönítése; vörhenyes őzlábgomba és mérgezése
A muszkarinmérgezés tünetei és a kiváltó gombafajok (de legalábbis nemzetségek)
Gyomor-bél típusú gombamérgezések
Csak alkohollal együtt mérgező gombák és az okozott tünetek
Nephrotoxikus gombamérgek
A begöngyöltszélű cölöpgomba speciális mérgezéstípusa
A családorvos teendői gombamérgezés észlelése esetén

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói