« Oktatás

Gyógyszertan 1.

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Pozsgai Gábor (gabor.pozsgai@aok.pte.hu), egyetemi docens

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Tárgyadatok

Kód: OFK-GT1-T  |  3 kredit  |  Fogorvos |  Klinikai modul  |  Őszi

Előfeltétel: OFP-KO2-T teljesített , OFP-PA2-T teljesített

Vizsgakurzus: Igen

Óraszámok / félév

14 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 28 óra szeminárium = összesen 42 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 40 fő

Tematika

A tantárgy célja a gyógyszeres terápiát megalapozó tudásanyag elsajátítása a gyógyszerek hatásmechanizmuson alapuló csoportosítása alapján, általános farmakológiai, és receptírási ismeretek elsajátítását követően. A fontosabb témakörök a következők: A gyógyszerek hatásmechanizmusának, a szervezetbe történő felszívódásának, elosztásának, metabolizmusának és kiürülésének általános jellemzői. A vegetatív idegrendszerre és neurotranszmissziós folyamatokra ható gyógyszerek. Kemoterápia. Gyógyszerrendelés szabályai.

Előadások

 • 1. Kolinerg agonisták - Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 2. Kolinészteráz gátlók - Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 3. Muszkarin-receptor antagonisták - Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna
 • 4. Perifériás izomrelaxánsok - Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna
 • 5. A katekolaminok szintézisére, tárolására, felszabadulására és eliminációjára ható szerek - Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna
 • 6. Adrenerg-receptor agonisták - Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna
 • 7. Adrenerg-receptor antagonisták - Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 8. Szulfonamidok, trimethoprim. Fluorokinolonok - Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna
 • 9. Béta laktám antibiotikumok I. - Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 10. Béta laktám antibiotikumok II. Glikopeptid antibiotikumok - Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 11. Tetraciklinek, kloramfenikol, linezolid, clindamycin, metronidazol - Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna
 • 12. Aminoglikozidok. Makrolidek - Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna
 • 13. Tumorellenes szerek I. - Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 14. Tumorellenes szerek II. - Sánticsné Dr. Pintér Erika

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Bevezetés a farmakológiába
 • 2. Gyógyszerfejlesztés
 • 3. A gyógyszerhatások alapvető mechanizmusai. Az agonista-receptor kölcsönhatás jellemzése I
 • 4. Az agonista-receptor kölcsönhatás jellemzése II.
 • 5. Jelátviteli folyamatok. Tachyphylaxia és tolerancia
 • 6. Antagonizmus
 • 7. Felszívódás és megoszlás
 • 8. Biotranszformáció és kiválasztás
 • 9. Farmakokinetikai paraméterek
 • 10. Hisztamin és hisztamin-receptor antagonisták
 • 11. Szerotonin, 5-HT-receptor agonisták és antagonisták I.
 • 12. Szerotonin, 5-HT-receptor agonisták és antagonisták II.
 • 13. Eikozanoidok I.
 • 14. Eikozanoidok II.
 • 15. Simaizomra ható szerek
 • 16. Helyi érzéstelenítők I.
 • 17. Helyi érzéstelenítők II.
 • 18. Antituberkulotikumok. Lepraellenes szerek
 • 19. Gombaellenes szerek
 • 20. Vírusellenes szerek I.
 • 21. Vírusellenes szerek II.
 • 22. Fertőtlenítők
 • 23. Citotoxikus és embriotoxikus gyógyszer-mellékhatások. Gyógyszerallergia
 • 24. Gyógyszerkölcsönhatások
 • 25. Vényírás I.
 • 26. Vényírás II.
 • 27. Vényírás III.
 • 28. Vényírás IV.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Gyires Klára és Fürst Zsuzsanna (szerk.): Farmakológia alapjai, Medicina Könyvkiadó, 2011.

Saját oktatási anyag

Intranet. Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet. Oktatási anyagok.
MeetStreet.

Jegyzet

Általános farmakológia és gyógyszerrendeléstan, intézeti jegyzet, Pécs, 2003.

Ajánlott irodalom

Gyógyszerkompendium 2004, Medimedia, Budapest
Rang, Dale, Ritter, Moore: Pharmacology, 8th edition, Elsevier Churchill Livingstone, 2015.
Formulae Normales (Editio VII.) Melania Könyvkiadó, 2003.

A félév elfogadásának feltételei

A félév elismerésének feltétele, hogy a hallgató mindösszesen legfeljebb 3 előadásról, illetve 6 szemináriumról hiányzott. Akár az előadásra, akár a szemináriumra vonatkozó hiányzási korlát átlépése esetén a félévet nem ismerjük el.

Félévközi ellenőrzések

Nincs félévközi számonkérés.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs lehetőség.

Vizsgakérdések

1. Gyógyszerfejlesztés
2. A gyógyszerhatások alapvető mechanizmusai
3. Az agonista-receptor kölcsönhatás jellemzése
4. Jelátviteli folyamatok
5. Tachyphylaxia és tolerancia. Antagonizmus
6. Felszívódás
7. Megoszlás
8. Biotranszformáció
9. Kiválasztás
10. Farmakokinetikai paraméterek
11. Kolinerg agonisták. Kolinészteráz gátlók
12. Muszkarin-receptor antagonisták
13. Perifériás izomrelaxánsok
14. A katekolaminok szintézisére, tárolására, felszabadulására és eliminációjára ható szerek
15. Adrenerg-receptor agonisták
16. Adrenerg-receptor antagonisták
17. Hisztamin és hisztamin-receptor antagonisták
18. Szerotonin, 5-HT-receptor agonisták és antagonisták
19. Eikozanoidok
20. Simaizomra ható szerek
21. Helyi érzéstelenítők
22. Szulfonamidok, trimethoprim. Fluorokinolonok
23. Béta-laktám antibiotikumok. Glikopeptid antibiotikumok
24. Tetraciklinek, kloramfenikol, linezolid, clindamycin, metronidazol
25. Aminoglikozidok. Makrolidek
26. Antituberkulotikumok
27. Gombaellenes szerek
28. Vírusellenes szerek
29. Fertőtlenítők
30. Tumorellenes szerek: alkilező szerek, antimetabolitok
31. Tumorellenes szerek: antibiotikumok, alkaloidok, hormonok, biológiai kezelés
32. Citotoxikus és embriotoxikus gyógyszer-mellékhatások. Gyógyszerallergia
33. Gyógyszerkölcsönhatások

A vizsga teljesítésének feltétele a vizsga receptírás részének legalább elégséges teljesítése.

Vizsgáztatók

 • Dr. Bölcskei Kata
 • Dr. Pozsgai Gábor
 • Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Bátai István Zoárd
 • Dr. Bölcskei Kata
 • Dr. Csekő Kata
 • Dr. Horváth Ádám István
 • Dr. Hunyady Ágnes
 • Dr. Pozsgai Gábor
 • Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna