« Oktatás

Teljesítményfokozó szerek. Élettan, gyógyszertan és klinikai vonatkozások.

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Pozsgai Gábor (gabor.pozsgai@aok.pte.hu), egyetemi docens

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Tárgyadatok

Kód: OOE-TFS-T  |  1 kredit  |  Általános orvos |  Elektív modul  |  Őszi

Előfeltétel: OOA-EL2-T teljesített

Óraszámok / félév

0 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 10 óra szeminárium = összesen 10 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 30 fő

Campus kurzusként elérhető 15 fő számára. Campus-karok: ETK GYTK TTK

Tematika

A kurzus sportolók által széles körben használt teljesítményfokozó szerek jellemzőit ismerteti. Történelmi előzmények és a jogi szabályozás áttekintése után a teljesítményfokozó szerek főbb csoportjait veszi sorra. Tárgyalja az egyes szerek élettani, gyógyszertani sajátosságait. Példákkal szemlélteti a teljesítményfokozó szerek gyakorló orvos számára fontos vonatkozásait.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Bevezetés
 • 2. Anabolikus szteroidok
 • 3. Béta 2 receptor agonisták
 • 4. Kreatin
 • 5. Táplálékkiegészítők
 • 6. Géndopping és metabolikus modulátorok I.
 • 7. Géndopping és metabolikus modulátorok II.
 • 8. Az oxigénszállító kapacitás fokozása
 • 9. Diuretikumok és más álcázó szerek
 • 10. Tiltott eljárások

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Michael S. Bahrke, Charles E. Yesalis: Performance Enhancing Substances in Sport and Exercise, 1st edition, Human Kinetics, 2002
David R. Mottram: Drugs in Sport, 5th edition, Routledge, 2010

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A kurzus végén egy tesztet töltünk ki.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs rá mód.

Vizsgakérdések

1. Bevezetés
2. Anabolikus szteroidok
3. Béta 2 receptor agonisták
4. Kreatin
5. Étrendkiegészítők
6. Géndopping és metabolikus modulátorok I.
7. Géndopping és metabolikus modulátorok II.
8. Az oxigénszállító kapacitás fokozása
9. Diuretikumok és más álcázó szerek
10. Tiltott eljárások

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Pozsgai Gábor