« Oktatás

Sikerek és kudarcok a modern gyógyszerfejlesztés történetéből

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Bölcskei Kata (kata.bolcskei@aok.pte.hu), egyetemi adjunktus

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Tárgyadatok

Kód: OOF-SKF-T  |  1 kredit  |  Általános orvos |  Fakultatív modul  |  Tavaszi

Előfeltétel: OOK-PH1-T egyidejű felvétel

Óraszámok / félév

0 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 12 óra szeminárium = összesen 12 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 3 fő – max. 24 fő

Tematika

A kurzus betekintést nyújt a modern gyógyszerfejlesztés stratégiáiba és technológiáiba, és bemutatja az elmúlt évtizedek nevezetesebb, terápiás áttörést jelentő gyógyszereinek megszületését. A sikerek mellett több tanulságos, kudarccal végződő eset is elemzésre kerül. A kurzus zárásaként a gyógyszerfejlesztés aktuális kihívásait és jövőbeli lehetőségeit beszéljük meg.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. A gyógyszerfejlesztés gyakorlati aspektusai a molekulafelfedezéstől a klinikai vizsgálatokig
 • 2. A gyógyszerfejlesztés gyakorlati aspektusai a molekulafelfedezéstől a klinikai vizsgálatokig
 • 3. Kardiovaszkuláris betegségekre ható gyógyszerek fejlesztésének válogatott esetei
 • 4. Metabolikus betegségekre ható gyógyszerek fejlesztésének válogatott esetei
 • 5. Központi idegrendszerre ható gyógyszerek fejlesztésének válogatott esetei
 • 6. Központi idegrendszerre ható gyógyszerek fejlesztésének válogatott esetei
 • 7. Tumorellenes gyógyszerek fejlesztésének válogatott esetei
 • 8. Immunrendszerre ható gyógyszerek fejlesztésének válogatott esetei
 • 9. Antimikróbás gyógyszerek fejlesztésének válogatott esetei
 • 10. Antimikróbás gyógyszerek fejlesztésének válogatott esetei
 • 11. Korai és késői fázisban elbukott ígéretes gyógyszerjelöltek és a közelmúltban visszavont gyógyszerek eseteinek tanulságai
 • 12. A közeljövő ígéretes, új hatásmechnizmusú gyógyszerjelöltjei és a gyógyszerfejlesztés távolabbi perspektívái

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Nincs.

Saját oktatási anyag

Az előadások anyagát pdf formátumban elérhetővé tesszük.

Jegyzet

Nincs.

Ajánlott irodalom

Nincs.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A kurzus írásbeli vizsgával zárul, amely kiváltható az órákon nem említett, szabadon választott gyógyszer esetének szóbeli vagy írásbeli ismertetésével, rövid kiselőadás vagy házi dolgozat formájában.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs.

Vizsgakérdések

1. A gyógyszerfejlesztés gyakorlati aspektusai a molekulafelfedezéstől a klinikai vizsgálatokig
2. Kardiovaszkuláris betegségekre ható gyógyszerek fejlesztésének válogatott esetei
3. Metabolikus betegségekre ható gyógyszerek fejlesztésének válogatott esetei
4. Központi idegrendszerre ható gyógyszerek fejlesztésének válogatott esetei
5. Tumorellenes gyógyszerek fejlesztésének válogatott esetei
6. Immunrendszerre ható gyógyszerek fejlesztésének válogatott esetei
7. Antimikróbás gyógyszerek fejlesztésének válogatott esetei
8. Korai és késői fázisban elbukott ígéretes gyógyszerjelöltek és a közelmúltban visszavont gyógyszerek eseteinek tanulságai

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Bölcskei Kata