« Oktatás

Farmakoterápia fogorvostanhallgatóknak

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Pozsgai Gábor (gabor.pozsgai@aok.pte.hu), egyetemi docens

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Tárgyadatok

Kód: OFE-FTF-T  |  1 kredit  |  Fogorvos |  Elektív modul  |  Őszi

Előfeltétel: OFP-FF1-T teljesített , OFK-FF2-T egyidejű felvétel

Óraszámok / félév

12 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 12 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 80 fő

Tematika

A kurzus elsősorban az endokrin betegségek, daganatok és az immunrendszer betegségeinek farmakoterápiájával ismerteti meg az érdeklődő fogorvostanhallgatóknak.

Előadások

 • 1. Hipothalamusz- és hipofízishormonok - Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna
 • 2. Pajzsmirigy-hormonok, pajzsmirigy-működést gátló szerek - Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna
 • 3. Kortikoszteroidok - Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna
 • 4. Ösztrogének, antiösztrogének, gesztagének, antigesztagének. Posztmenopauzális hormonkezelés - Dr. Pozsgai Gábor
 • 5. Hormonális fogamzásgátlók. Androgének, anabolikus szteroidok és antiandrogének - Dr. Pozsgai Gábor
 • 6. Parathormon, kalcitonin, D vitamin és a csontritkulás kezelése - Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna
 • 7. Inzulin, inzulin analógok - Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 8. Orális antidiabetikumok. Glukagon - Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 9. Immunszupresszánsok. Immunmodulátorok. A rheumatoid artritisz kezelése - Dr. Pozsgai Gábor
 • 10. Tumorellenes szerek I. - Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 11. Tumorellenes szerek II. - Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 12. Tuberculosis kezelése és gombaellenes szerek - Dr. Pozsgai Gábor

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Gyires Klára és Fürst Zsuzsanna (szerk.): Farmakológia alapjai, Medicina Könyvkiadó, 2011.

Saját oktatási anyag

Intranet. Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet. Oktatási anyagok.
Neptun Meet Street.

Jegyzet

Nincs

Ajánlott irodalom

Rang, Dale, Ritter, Moore: Pharmacology, 5th edition, Elsevier Churchill Livingstone, 2015.

A félév elfogadásának feltételei

A kurzus aláírásának feltétele, hogy a hallgató legfeljebb 3 előadásról hiányozzon.

Félévközi ellenőrzések

Nincs félévközi számonkérés.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs

Vizsgakérdések

Írásbeli teszt az előadások anyagából az alábbi témakörök mentén:

1. Hipothalamusz- és hipofízishormonok
2. Pajzsmirigy-hormonok, pajzsmirigy-működést gátló szerek
3. Kortikoszteroidok
4. Ösztrogének, antiösztrogének, gesztagének, antigesztagének. Posztmenopauzális hormonkezelés
5. Hormonális fogamzásgátlók
6. Androgének, anabolikus szteroidok és antiandrogének
7. Parathormon, kalcitonin, D vitamin és a csontritkulás kezelése
8. Inzulin, inzulin analógok
9. Orális antidiabetikumok. Glukagon
10. Immunszupresszánsok
11. Immunmodulátorok. A rheumatoid artritisz kezelése
12. Tumorellenes szerek. Alkilező szerek, antimetabolitok, topoizomeráz gátlók, mikrotubulus funkciót gátló szerek.
13. Tumorellenes szerek. Hormonok, citokinek, tirozin kináz gátlók, biológiai terápia.
14. Tuberculosis kezelése
15. Gombaellenes szerek

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Pozsgai Gábor
 • Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna