« Oktatás

Gyógyszertan 1.

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Sánticsné Dr. Pintér Erika (erika.pinter@aok.pte.hu), egyetemi tanár

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Tárgyadatok

Kód: OOK-PH1-T  |  5 kredit  |  Általános orvos |  Klinikai modul  |  Őszi

Előfeltétel: OOP-KO2-T teljesített , OOP-PA2-T teljesített

Vizsgakurzus: Igen

Óraszámok / félév

42 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 28 óra szeminárium = összesen 70 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő

Tematika

A tantárgy célja a gyógyszeres terápiát megalapozó tudásanyag elsajátítása a gyógyszerek hatásmechanizmuson alapuló csoportosítása alapján, általános farmakológiai, toxikológiai és receptírási ismeretek megismerését követően. A részletes farmakológia tárgyalásához szükséges alapok ismertetése és megtanulása, építve a hallgatók előzetes tanulmányaira.
A fontosabb témakörök a következők. A gyógyszerek hatásmechanizmusának, a szervezetbe történő felszívódásának, eloszlásának, metabolizmusának és kiürülésének általános jellemzői. A vegetatív idegrendszerre és neurotranszmissziós folyamatokra ható gyógyszerek. A fontosabb további témakörök a következők. A kardiovaszkuláris rendszer betegségeivel kapcsolatos gyógyszerek farmakológiája. A vér farmakológiai aspektusai. Daganatellenes szerek és az immunrendszerre ható szerek. A gyógyszerrendelés szabályai, vényírás elsajátítása.

Előadások

 • 1. Bevezetés a farmakológiába - Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 2. Bevezetés a neurofarmakológiába - Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 3. Kolinerg agonisták. Kolinészteráz-gátlók - Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 4. Muszkarinreceptor-antagonisták - Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 5. Neuromuszkuláris blokkolók - Dr. Pethő Gábor István
 • 6. A katekolaminok bioszintézisére, tárolására, felszabadulására és eliminációjára ható szerek - Dr. Pethő Gábor István
 • 7. Adrenergreceptor-agonisták I. - Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 8. Adrenergreceptor-agonisták II. - Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 9. Adrenergreceptor-antagonisták - Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 10. A purinerg rendszer és a nitrogén-monoxid gyógyszertani jelentősége - Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 11. Protein és peptid mediátorok gyógyszertani jelentősége - Dr. Szőke Éva
 • 12. Kalciumcsatorna-blokkolók - Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna
 • 13. A renin-angiotenzin-aldoszteron rendszerre ható szerek - Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 14. Diuretikumok I. - Dr. Gregus Zoltán
 • 15. Diuretikumok II. - Dr. Gregus Zoltán
 • 16. Antiaritmiás szerek I. - Dr. Pethő Gábor István
 • 17. Antiaritmiás szerek II. - Dr. Pethő Gábor István
 • 18. A pangásos szívelégtelenség kezelésére használt gyógyszerek - Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna
 • 19. Antianginás szerek - Dr. Pozsgai Gábor
 • 20. Antihipertenzív szerek - Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 21. A folyadékpótló terápia alapelvei - Dr. Sándor Zoltán
 • 22. A hiperlipoproteinémiák kezelésére használt gyógyszerek I. - Dr. Gregus Zoltán
 • 23. A hiperlipoproteinémiák kezelésére használt gyógyszerek II. - Dr. Gregus Zoltán
 • 24. A hemosztázisra ható szerek I. - Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 25. A hemosztázisra ható szerek II. - Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 26. A hemosztázisra ható szerek III. - Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 27. A vérképzésre ható szerek I. - Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna
 • 28. A vérképzésre ható szerek II. - Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna
 • 29. A gyulladás farmakológiai célstruktúrái - Dr. Bölcskei Kata
 • 30. Hisztamin és antihisztaminok - Dr. Pethő Gábor István
 • 31. Szerotonin, szerotoninreceptor-agonisták és -antagonisták. A migrén farmakoterápiája - Dr. Pethő Gábor István
 • 32. Az eikozanoidok farmakológiája - Dr. Pethő Gábor István
 • 33. Nem-szteroid gyulladásgátló szerek I. - Dr. Pethő Gábor István
 • 34. Nem-szteroid gyulladásgátló szerek II. - Dr. Pethő Gábor István
 • 35. A biológiai terápia alapjai - Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 36. Immunszuppresszánsok - Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 37. Immunmodulátorok. A rheumatoid arthritis kezelésére használt szerek - Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 38. Daganatellenes szerek I. - Dr. Sándor Zoltán
 • 39. Daganatellenes szerek II. - Dr. Sándor Zoltán
 • 40. Gyógyszerkutatás - Dr. Hetényi Csaba
 • 41. Gyógyszerfejlesztés - Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 42. A gyógyszeres terápia perspektívái - Sánticsné Dr. Pintér Erika

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. A farmakológia alapfogalmai. Gyógyszernevek
 • 2. A gyógyszerhatások alapvető mechanizmusai
 • 3. Az agonista-receptor interakció I.
 • 4. Az agonista-receptor interakció II.
 • 5. Jelátviteli folyamatok
 • 6. Tachyphylaxia, tolerancia
 • 7. Antagonizmusok, inverz agonizmus
 • 8. A gyógyszerek membrántranszportja
 • 9. A gyógyszerek felszívódása
 • 10. A gyógyszerek megoszlása
 • 11. A gyógyszerek biotranszformációja
 • 12. A gyógyszerek kiválasztása
 • 13. Farmakokinetikai paraméterek I.
 • 14. Farmakokinetikai paraméterek II.
 • 15. Farmakokinetikai paraméterek III.
 • 16. Gyógyszerformák I.
 • 17. Gyógyszerformák II.
 • 18. A gyógyszerrendelés szabályai
 • 19. Receptírás I.
 • 20. Receptírás II.
 • 21. Receptírás III.
 • 22. Receptírás IV.
 • 23. Regionális keringésfokozók. Az elhízásra ható szerek
 • 24. A köszvény gyógyszeres kezelése
 • 25. A simaizomra ható szerek
 • 26. A légzőrendszerre ható szerek I.
 • 27. A légzőrendszerre ható szerek II.
 • 28. A légzőrendszerre ható szerek III.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Gyires Klára, Fürst Zsuzsanna, Ferdinandy Péter (szerk.): Farmakológia és klinikai farmakológia, Medicina Könyvkiadó, 2020.

Saját oktatási anyag

A legtöbb előadás anyaga digitális formában elérhető a Neptunban.

Jegyzet

Általános farmakológia és gyógyszerrendeléstan, intézeti jegyzet elektronikus formában

Ajánlott irodalom

Rang, Dale, Ritter, Flower, Henderson: Pharmacology, 8th edition, Elsevier Churchill Livingstone, 2016.
B. G. Katzung (ed.): Basic and Clinical Pharmacology, 13th edition, Lange Medical Books/McGraw-Hill, 2015.
Formulae Normales (Editio VII.) Melania Könyvkiadó, Budapest, 2003.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Nincs félévközi számonkérés.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtaknak megfelelően.

Vizsgakérdések

1. A gyógyszerhatások alapvető mechanizmusai
2. Az agonista-receptor interakció jellemzése: koncentráció-okkupancia görbe, affinitás,
koncentráció-hatás görbe, hatáserősség, hatékonyság, kvantális dózis-hatás görbe
3. A jelátviteli folyamatok farmakológiai jelentősége. Tachyphylaxia és tolerancia
4. Kombinatív gyógyszerhatások
5. A gyógyszerek membrántranszport-mechanizmusai
6. A gyógyszerek felszívódása
7. A gyógyszerek eloszlása
8. A gyógyszerek átalakulása
9. A gyógyszerek kiürülése
10. A farmakokinetika alapelvei: zéró- és elsőrendű kinetika, plazmafelezési idő, megoszlási
térfogat, clearance, telítő és fenntartó adag, orális biológiai hasznosíthatóság
11. Gyógyszerformák
12. A gyógyszerrendelés szabályai
13. Gyógyszerkutatás és -fejlesztés
14. A gyógyszeres terápia modern lehetőségei
15. Kolinerg agonisták. Kolinészteráz-gátlók
16. Muszkarinreceptor-antagonisták
17. Neuromuszkuláris blokkolók
18. A katekolaminok bioszintézisére, tárolására, felszabadulására és eliminációjára ható
szerek
19. Adrenergreceptor-agonisták
20. Adrenergreceptor-antagonisták
21. Protein és peptid mediátorok, a purinerg rendszer és a nitrogén-monoxid gyógyszertani
jelentősége
22. Kalciumcsatorna-blokkolók
23. A renin-angiotenzin-aldoszteron rendszerre ható szerek
24. Diuretikumok
25. Antiaritmiás szerek
26. A pangásos szívelégtelenség kezelésére használt gyógyszerek
27. Antianginás szerek
28. Antihipertenzív szerek
29. Regionális keringésfokozók. Az obesitas kezelésére használt szerek
30. A folyadékterápia alapjai
31. A hiperlipoproteinémiák kezelésére használt gyógyszerek
32. Antikoagulánsok, vérlemezke-aggregációt gátló szerek
33. Fibrinolítikumok, antifibrinolítikumok, vérzéscsillapító szerek
34. A vérképzésre ható szerek
35. Hisztamin és antihisztaminok
36. Szerotonin, szerotoninreceptor-agonisták és -antagonisták. A migrén farmakoterápiája
37. Az eikozanoidok farmakológiája. A simaizomra ható szerek
38. Nem-szteroid gyulladásgátló szerek: aszpirin, paracetamol
39. Nem-szteroid gyulladásgátló szerek az aszpirin és a paracetamol kivételével. A köszvény
kezelésére használt gyógyszerek
40. Daganatellenes szerek: citotoxikus ágensek
41. Daganatellenes szerek: biológiai tumorterápia
42. Immunszuppresszánsok, immunmodulátorok. A rheumatoid arthritis kezelésére használt
szerek
43. Az asthma bronchiale kezelésére használt szerek
44. Az allergiás rhinitis kezelésére használt szerek. Köhögéscsillapítók, köptetők és
nyákoldók


A szóbeli vizsga során a hallgatók beugróként receptet írnak, elégtelen eredmény esetén tételhúzásra nem kerül sor. Sikeres receptírás után a hallgatók két vizsgakérdést húznak. A vizsga lényeges részét képezik a 2 kihúzott tételhez nem kapcsolódó témakörökből feltett, a vizsgázó általános tájékozottságot felmérő kérdések. Ez utóbbiak során tanúsított nagyfokú tájékozatlanság önmagában elégtelen vizsgaeredményt jelenthet a kihúzott tételektől függetlenül.

Vizsgáztatók

 • Dr. Barthó Loránd
 • Dr. Borbély Éva
 • Dr. Bölcskei Kata
 • Dr. Pethő Gábor István
 • Dr. Pozsgai Gábor
 • Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Aczél Tímea
 • Dr. Borbély Éva
 • Dr. Bölcskei Kata
 • Dr. Csekő Kata
 • Dr. Gasznerné Dr. Kormos Viktória
 • Dr. Horváth Ádám
 • Dr. Horváth Ádám István
 • Dr. Konkoly János
 • Dr. Kriszta Gábor
 • Dr. Pozsgai Gábor
 • Dr. Sándor Zoltán
 • Dr. Zsidó Balázs Zoltán