« Oktatás

A véletlen gyógyszerfelfedezéstől (penicillin, viagra) a racionális gyógyszertervezésig

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Szőke Éva (eva.szoke@aok.pte.hu), egyetemi docens

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Tárgyadatok

Kód: OFF-VRG-T  |  1 kredit  |  Fogorvos |  Fakultatív modul  |  Őszi

Előfeltétel: Nincs

Óraszámok / félév

12 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 12 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 3 fő – max. 40 fő

Campus kurzusként elérhető 40 fő számára. Campus-karok: ÁOK ETK GYTK TTK

Tematika

A tantárgy célja, hogy bemutassa a hallgatóknak, hogy hogy jutott el a mai modern gyógyszerfejlesztés idáig,kezdve a véletlen megfigyeléseken alapuló orvoslásig. Szó esik olyan véletlen gyógyszerfelfedezésekről, melyek a mai napig meghatározzák a mai modern orvoslást. Sz lesz a racionális gyógyszertervezés lépéseiről a target validálástól a gyógyszermolekula törzskönyvezéséig történő lépésekig, HTS vizsgálatokról, hit és lead molekulákról és a lead optimalizáció lépéseiről.

Előadások

 • 1. Gyógyszerfejlesztés technikái régen és ma - Dr. Szőke Éva
 • 2. Védőoltások felfedezése: Edward Jenner, a fejőnők és a feketehimlő - Dr. Szőke Éva
 • 3. Flemming és a penicillin története, ciklosporinok és kefalosporinok - Dr. Szőke Éva
 • 4. A kinin felfedezése, az aszpirin története, érzéstelenítők, a kéjgáz és az éter - Dr. Szőke Éva
 • 5. Az inzulin története,az allergia és az antihisztaminok - Dr. Szőke Éva
 • 6. Másra hat mint amire tervezték: a viagra, a minoxidil, rákszűrés, a rák kemoterápiás kezelése röntgensugarak felfedezése - Dr. Szőke Éva
 • 7. Szulfonamidok felfedezése, Domagk története. Antibiotikumok egy béka bőréből. - Dr. Szőke Éva
 • 8. Gyógyszerfejlesztési target azonosítása és validálása a modern gyógyszerfejlesztésben - Dr. Szőke Éva
 • 9. High throughput screening, vezető molekulák, gyógyszerjelöltek - Dr. Szőke Éva
 • 10. Preklinikai vizsgálatok, toxicitás tesztelés a gyógyszerfejlesztésben - Dr. Szőke Éva
 • 11. Humán fázis vizsgálatok, gyógyszertörzskönyv - Dr. Szőke Éva
 • 12. Év végi teszt írása, beadandó dolgozatok értékelése - Dr. Szőke Éva

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Oktatási anyag pdf formátumban elérhető lesz a hallgatók számára.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Royston M. Roberts: Véletlen felfedezések a tudományban, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Egy teszt az utolsó órán, mely kiváltható egy beadandó dolgozattal mely feldolgozza a meghirdetett előadás tematikában szereplő egyik kérdéskört.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Tantárgyfelelőssel egyeztetve

Vizsgakérdések

1. Gyógyszerfejlesztés technikái régen és ma.
2. Védőoltások felfedezése.Flemming és a penicillin története, ciklosporinok és kefalosporinok.
3. A kinin felfedezése, az aszpirin története.
4. Érzéstelenítők, a kéjgáz és az éter.
5. Az inzulin története. Az allergia és az antihisztaminok.
6. A viagra, a minoxidil. A rákszűrés, a rák kemoterápiás kezelése. Röntgensugarak felfedezése.
7. Szulfonamidok felfedezése. Antibiotikumok egy béka bőréből.
8. Gyógyszerfejlesztési target azonosítása és validálása a modern gyógyszerfejlesztésben
9. High throughput screening, vezető molekulák, gyógyszerjelöltek
10. Preklinikai vizsgálatok, toxicitás tesztelés a gyógyszerfejlesztésben
11. Humán fázis vizsgálatok, gyógyszertörzskönyv
12. Tesz írása, vagy beadandó dolgozatok értékelése.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Szőke Éva