« Oktatás

Fehérjék és peptidek a farmakológiában

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Hetényi Csaba (hetenyi.csaba@pte.hu), egyetemi docens

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Tárgyadatok

Kód: OFF-PPP-T  |  2 kredit  |  Fogorvos |  Fakultatív modul  |  Tavaszi

Előfeltétel: Nincs

Óraszámok / félév

24 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 24 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő – max. 20 fő

Campus kurzusként elérhető 5 fő számára. Campus-karok: ÁOK ETK GYTK TTK

Tematika

A tantárgy a fehérjék és peptidek farmakológiai szerepét járja körül. A szerkezeti alapokra építve e biopolimerek karakterét és sokrétű funkcióit mutatjuk be. A szokásos, biokémiai és élettani csoportosítás szerinti tárgyalás mellett hangsúlyt fektetünk a kapcsolódó metodikák bemutatására is. A Journal Club órákon a hallgatók bevonásával az előző előadásokon tárgyalt területek friss szakcikkeinek bemutatásával mélyítjük el az ismereteket. A hallgatók így saját maguk fedezhetnek fel további összefüggéseket, győződhetnek meg a fehérjék és peptidek terén szerzett új ismereteik használhatóságáról. Az előadások heti rendszerességgel, vagy (lehetőség szerint) 4 blokkba összevonva kerülnek megtartásra.

Előadások

 • 1. Általános tulajdonságok, osztályozás - Dr. Hetényi Csaba
 • 2. Építőegységek - Dr. Hetényi Csaba
 • 3. Szintézis és bioszintézis - Dr. Hetényi Csaba
 • 4. Tisztítás és analízis - Dr. Hetényi Csaba
 • 5. Szerkezeti szintek és feltekeredés - Dr. Hetényi Csaba
 • 6. Architektúra, motívumok és domének - Dr. Hetényi Csaba
 • 7. Szerkezetmeghatározás (kísérleti) - Dr. Hetényi Csaba
 • 8. Szerkezetmeghatározás (elméleti) - Dr. Hetényi Csaba
 • 9. A fehérjefunkció szerkezeti alapjai 1. Felismerés - Dr. Hetényi Csaba
 • 10. A fehérjefunkció szerkezeti alapjai 2. Mechanizmusok - Dr. Hetényi Csaba
 • 11. Journal club 1. Normális és téves működés - Dr. Hetényi Csaba
 • 12. Journal club 2. Pathologikus konformációk - Dr. Hetényi Csaba
 • 13. Reguláció 1. Effektorok és kapcsolók - Dr. Hetényi Csaba
 • 14. Reguláció 2. Poszt-transzlációs módosulások - Dr. Hetényi Csaba
 • 15. Szerkezeti és motor fehérjék. Transzporterek - Dr. Hetényi Csaba
 • 16. A fehérjék molekuláris dinamikája - Dr. Hetényi Csaba
 • 17. A szekvencia és funkció kapcsolata 1. Illesztések és homológiák - Dr. Hetényi Csaba
 • 18. A szekvencia és funkció kapcsolata 2. Rendezetlen fehérjék, metastabilis feltekeredések - Dr. Hetényi Csaba
 • 19. Endogén és exogén peptidek, peptidomimetikumok - Dr. Hetényi Csaba
 • 20. Fehérje ligandumok - Dr. Hetényi Csaba
 • 21. Journal club 3. Enzimek a farmakológiában - Dr. Hetényi Csaba
 • 22. Journal club 4. Receptorok a farmakológiában - Dr. Hetényi Csaba
 • 23. Dolgozat - Dr. Hetényi Csaba
 • 24. Dolgozat - Dr. Hetényi Csaba

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Az oktatási anyag a vizsgakérdésekkel együtt a Famrakológiai és Farmakoterápiai Intézet honlapján vagy az előadáson/e-mailben elküldött linken érhető el.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Jelenleg a választható és elektív kurzusok esetén a szabályzat nem tartalmaz részvételi követelményt. Amennyiben szükséges itt valamit megjelölnöm, akkor 25 %, de csak azért teszem, hogy kitölthető legyen az űrlap. Javasoltam a Tanulmányi Bizottság vezetőjének a helyzet szabályzását és 50 % mértéket a hiányzásoknál.

Félévközi ellenőrzések

A szemeszter végén zárthelyi dolgozat kerül meghirdetésre. A dolgozat egyszeri választásos tesztkérdéseket és esszékérdéseket tartalmaz. A jegy a dolgozat eredménye és opcionálisan a Journal Club-ra készített prezentáció értékelése alapján kerül kialakításra. A hallgató a szabályzatban foglaltak szerint javíthatja jegyét.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Távolmaradás pótlása konzultáció alapján.

Vizsgakérdések

A vizsgakérdések az előadásanyagok végén kerülnek elhelyezésre.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói