« Oktatás

Gyógyszertervezés 2.

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Hetényi Csaba (hetenyi.csaba@pte.hu), egyetemi docens

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Tárgyadatok

Kód: OGF-DR2-T  |  1 kredit  |  Gyógyszerész |  Fakultatív modul  |  Tavaszi

Előfeltétel: Nincs

Óraszámok / félév

12 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 12 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő – max. 20 fő

Campus kurzusként elérhető 5 fő számára. Campus-karok: ÁOK ETK GYTK TTK

Tematika

A kurzus a Gyógyszertervezés alapkurzus folytatása. Az alapkurzus egyes témáinak elmélyítését, valamint új témákat tartalmaz. A Journal Club órákon a hallgatók bevonásával az előző előadásokon tárgyalt területek friss szakcikkeinek bemutatásával mélyítjük el az ismereteket. A hallgatók így saját maguk fedezhetnek fel további összefüggéseket, győződhetnek meg a gyógyszerkutatás terén szerzett új ismereteik használhatóságáról. Az előadások heti rendszerességgel, vagy (lehetőség szerint) 4 blokkba összevonva kerülnek megtartásra.

Előadások

 • 1. Racionális tervezés 1. Fő koncepciók - Dr. Hetényi Csaba
 • 2. Racionális tervezés 2. Fázisok és módszerek - Dr. Hetényi Csaba
 • 3. Mechanizmus 1. Fehérje kötés - funkció - Dr. Hetényi Csaba
 • 4. Mechanizmus 2. Fehérje kötés - szerkezet - Dr. Hetényi Csaba
 • 5. Mechanizmus 3. Antivirális tervezés - célpontok - Dr. Hetényi Csaba
 • 6. Mechanizmus 4. Antivirális tervezés - ligandumok - Dr. Hetényi Csaba
 • 7. Ligandumok generálása 1. Könyvtárak. - Dr. Hetényi Csaba
 • 8. Ligandumok generálása 2. Kombinatórikus szintézis. - Dr. Hetényi Csaba
 • 9. Ligandumok generálása 3. Optimalizációk. - Dr. Hetényi Csaba
 • 10. Ligandumok generálása 4. Kovalens módosítások. - Dr. Hetényi Csaba
 • 11. Journal club 1. Mechanizmus esettanulmányok - Dr. Hetényi Csaba
 • 12. Journal club 2. Ligandum módosítás esettanulmányok - Dr. Hetényi Csaba
 • 13. Mechanizmus 5. Antibakteriális tervezés - célpontok - Dr. Zsidó Balázs Zoltán
 • 14. Mechanizmus 6. Antibakteriális tervezés - ligandumok - Dr. Zsidó Balázs Zoltán
 • 15. Jelátvitel 1. Ioncsatornák. GPCR-ek. - Dr. Zsidó Balázs Zoltán
 • 16. Jelátvitel 2. Agonisták és antagonisták. - Dr. Zsidó Balázs Zoltán
 • 17. Jelátvitel 3. Kinázok és kapcsolt receptorok. Intracelluláris receptorok. - Dr. Zsidó Balázs Zoltán
 • 18. Jelátvitel 4. A jelátviteli útvonalak inhibitorai - Dr. Zsidó Balázs Zoltán
 • 19. Rák 1. Pathogenezis és célpontok - Dr. Zsidó Balázs Zoltán
 • 20. Rák 2. Ligandumok jelátviteltől eltérő mechanizmussal - Dr. Zsidó Balázs Zoltán
 • 21. Journal club 3. Tervezés jelátviteli mechanizmusok alapján - Dr. Hetényi Csaba
 • 22. Journal club 4. Rákellenes szerek tervezése - Dr. Hetényi Csaba
 • 23. Dolgozat - Dr. Hetényi Csaba
 • 24. Dolgozat - Dr. Hetényi Csaba

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Az oktatási anyag a vizsgakérdésekkel együtt a Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet honlapján vagy az előadáson/e-mailben elküldött linken érhető el.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Keserű György Miklós (szerk.): A gyógyszerkutatás kémiája, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2011.

A félév elfogadásának feltételei

Félévközi ellenőrzések

A szemeszter végén zárthelyi dolgozat kerül meghirdetésre. A dolgozat egyszeri választásos tesztkérdéseket és esszékérdéseket tartalmaz. A jegy a dolgozat eredménye és opcionálisan a Journal Club-ra készített prezentáció értékelése alapján kerül kialakításra. A hallgató a szabályzatban foglaltak szerint javíthatja jegyét.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Távolmaradás pótlása konzultáció alapján.

Vizsgakérdések

A vizsgakérdések az előadásanyagok végén kerülnek elhelyezésre.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói