« Oktatás

Probléma-orientált farmakológia

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna (zsuzsanna.helyes@aok.pte.hu), egyetemi tanár

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Tárgyadatok

Kód: OOE-POF-T  |  2 kredit  |  Általános orvos |  Elektív modul  |  Tavaszi

Előfeltétel: OOK-PH1-T teljesített , OOK-PH2-T egyidejű felvétel

Óraszámok / félév

0 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 20 óra szeminárium = összesen 20 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 30 fő

Campus kurzusként elérhető 2 fő számára.

Tematika

A tárgy célja, hogy bemutatásra és megbeszélésre kerüljenek a farmakológiai szempontjából érdekes problémamegoldó feladatok különféle témakörökből. A hallgatók fejleszthetik a klinikai helyzetek megoldásra való képességüket, a farmakológia különféle területeivel kapcsolatos ismeretanyagot bővíthetik, illetve megismerkedhetnek a legújabb klinikai irányelvekkel, betegség-gyógyszer interakciókkal, gyógyszer-gyógyszer interakciókkal, javallatokkal, ellenjavallatokkal, és mellékhatásokkal.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Kardiovaszkuláris betegségek gyógyszeres terápiájának problémái 1.
 • 2. Kardiovaszkuláris betegségek gyógyszeres terápiájának problémái 2.
 • 3. Gasztro-intesztinális betegségek gyógyszeres kezelése 1.
 • 4. Gasztro-intesztinális betegségek gyógyszeres kezelése 2.
 • 5. Légúti betegségek farmakoterápiás problémái 1.
 • 6. Légúti betegségek farmakoterápiás problémái 2.
 • 7. Véralvadási zavarokat érintő farmakológiai problémák
 • 8. Hematológiai betegségek farmakoterápiás problémái
 • 9. Intenzív terápiás gyakorlat farmakológiai problémái
 • 10. Aneszteziológia farmakológai problémái
 • 11. Gyógyszeres terápia a terhesség alatt
 • 12. Gyermekgyógyászat speciális farmakológiai problémái
 • 13. Neurológiai és pszichiátriai betegségek farmakoterápiájának problémái 1.
 • 14. Neurológiai és pszichiátriai betegségek farmakoterápiájának problémái 2.
 • 15. Gyulladásos betegségek kezelése 1.
 • 16. Gyulladásos betegségek kezelése 2.
 • 17. Fájdalomcsillapítás farmakológiai problémái 1.
 • 18. Fájdalomcsillapítás farmakológiai problémái 2.
 • 19. Problémamegoldás az antimikróbás terápia tárgyköréből 1.
 • 20. Problémamegoldás az antimikróbás terápia tárgyköréből 2.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Nincs

Saját oktatási anyag

Powerpoint szemináriumi diasorok az intraneten és a Neptunon elérhetők.

Jegyzet

Nincs

Ajánlott irodalom

Golan D.E., Tashjian A.H. Jr, Armstrong, E.J., Armstrong, A.W. (eds.): Principles of Pharmacology, The Pathophysiologic Basis of Drug Therapy, 2nd edition, Wolters Kluwer Health, Lippincott Williams and Wilkins 2008.
Farrel S.E., Ed. Golan D.E.: Principles of Pharmacology, workbook, Wolters Kluwer Health, Lippincott Williams and Wilkins 2008.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Nincs.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs.

Vizsgakérdések

Írásbeli teszt van az utolsó héten, a gyakorlati jegy megadás céljából, vizsgakérdések listája nem készült.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Pozsgai Gábor
 • Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna