« Oktatás

Klinikai farmakológia

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Sánticsné Dr. Pintér Erika (erika.pinter@aok.pte.hu), egyetemi tanár

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Tárgyadatok

Kód: OGG-KLF-T  |  1 kredit  |  Gyógyszerész |  Gyógysz. szaktud. elm. ism. és gyak. készségek modul  |  Őszi

Előfeltétel: OGG-D3E-T egyidejű felvétel , OGO-KL2-T egyidejű felvétel

Vizsgakurzus: Nem

Óraszámok / félév

15 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 15 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 40 fő

Tematika

A hallgatók az egy féléves tárgy 15 előadásának keretén belül megismerkednek a következő klinikai farmakológiai fogalmakkal, tárgykörökkel: a gyógyszerkutatás története, racionális gyógyszerfejlesztés, preklinikai fejlesztés, klinikai vizsgálatok: I.-II.-III.-IV. fázis, Good Clinical Practice, a klinikai farmakológiai vizsgálatok gyakorlati aspektusai.

Előadások

 • 1. A gyógyszerkutatás története - Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 2. A gyógyszerkutatás története - Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 3. A modern gyógyszerfejlesztés folyamata - Dr. Bölcskei Kata
 • 4. Gyógyszertervezés - Dr. Hetényi Csaba
 • 5. Gyógyszertervezés - Dr. Hetényi Csaba
 • 6. Gyógyszertervezés - Dr. Hetényi Csaba
 • 7. Preklinikai vizsgálatok - Dr. Bölcskei Kata
 • 8. Preklinikai vizsgálatok - Dr. Bölcskei Kata
 • 9. Preklinikai vizsgálatok - Dr. Bölcskei Kata
 • 10. Klinikai vizsgálatok (I-IV. fázis. bioekvivalencia) - Dr. Bölcskei Kata
 • 11. Klinikai vizsgálatok (I-IV. fázis. bioekvivalencia) - Dr. Bölcskei Kata
 • 12. Klinikai vizsgálatok (I-IV. fázis. bioekvivalencia) - Dr. Bölcskei Kata
 • 13. GMP, GLP, GCP - Dr. Bölcskei Kata
 • 14. GMP, GLP, GCP - Dr. Bölcskei Kata
 • 15. A klinikai farmakológiai vizsgálatok dokumentációja - Dr. Bölcskei Kata

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Nincs.

Saját oktatási anyag

Az előadások anyagát a Neptunon elérhetővé tesszük.

Jegyzet

Nincs.

Ajánlott irodalom

Dinya Elek (szerk.): Humán gyógyszerfejlesztés, Medicina, 2006.

A félév elfogadásának feltételei

Maximális megengedett hiányzás 3 óra.

Félévközi ellenőrzések

Írásbeli vizsga a tárgy anyagából.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs lehetőség.

Vizsgakérdések

Írásbeli vizsga az előadások anyagából.

Vizsgáztatók

 • Dr. Bölcskei Kata
 • Sánticsné Dr. Pintér Erika

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói