Az egység összes munkatársa

Dr. Rékási Zoltán

Dr. Rékási Zoltán

M.D., Ph.D., Dr. Habil.

egyetemi docens

Anatómiai Intézet

Kiváló gyakorlatvezető
2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2007, 2006, 2002, 2001, 2000, 1997

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Dr. Rékási Zoltán

A növekedési hormon-releasing hormon (GHRH) antagonisták direkten is kifejthetik antiproliferatív hatásukat a daganatsejtekre, feltehetően az általunk nemrég azonosított tumoralis GHRH receptorok (GHRHR) közvetítésével, melyek a cAMP szint és a calcium influx emelkedésével apoptózist eredményeznek. Az antiproliferatív hatás hátterében meghúzódó jelátviteli folyamatok azonban kevésbé ismertek. Ezért a modellként választott LNCaP humán prosztata daganatsejtek génexpressziós profilját hasonlítanánk össze GHRH antagonistákkal való kezelést követően a kezeletlen sejtekkel cDNS microarray segítségével, melyet kvantítatív RT-PCR-ral történő validálás követne. Ezen kívül a tumoralis GHRHR specifikus szekvenciája elleni monoklonális antitesteket fejlesztettünk ki a receptor expressziójának detektálására különböző tumor szövetekben. A GHRH analógok, melyek kifejlesztése folyamatban van, alternatívát jelenthetnek az androgén-independenssé váló prosztata daganatok és más hormon-szenzitív malignus folyamatok terápiájában.